ห้องเรียน - BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องCELL)
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 8

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72 10 9 10 9 10 7 10 12 10 10.5 10 7 10 8 10 10
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72 10 9 10 8 10 8 10 12 10 11.5 - 8 10 8 10 8
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
72 10 10 10 9.5 10 7 10 11 10 12.5 10 7 10 7 10 9
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 10 9 10 10 10 8 10 8 10 10.5 10 6 10 9 10 10
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
69 10 10 10 8 10 8 10 13 10 14.5 10 6 - 10 - -
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 10 10 9.5 10 9 10 15 10 13.5 10 6 - 6 - -
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 6 10 7 10 7 10 10 10 12.5 10 5 10 9 10 10
68192 บุญอุ้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65 10 9 10 9 10 5 10 8 - 12 10 6 10 6 10 10
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
64 10 9 10 7.5 10 5 10 9 - 12 10 5 10 7 10 10
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
63 10 10 10 8 10 3 10 7 10 11.5 10 6 10 8 10 10
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 9 10 7.5 10 7 10 9 10 9.5 10 3 10 9 10 8
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
60 - 10 - 8.5 10 7 10 15 10 13 10 7 - - - -
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
59 10 8 10 8 10 4 10 8 10 10.5 - 5 10 8 10 8
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
57 10 10 10 8 10 6 10 10 10 11.5 10 6 10 6 - -
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
57 10 7 10 8.5 10 4 10 10 10 10 10 5 10 9 10 4
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
56 10 8 10 9 10 7 - - 10 9.5 10 7 10 8 10 8
68173 หนูดี (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
55 10 9 10 7.5 10 5 10 8 10 10.5 10 6 10 2 10 8
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
54 10 8 10 4 10 3 10 5 10 11 10 5 10 8 10 10
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 8 10 5.5 10 7 10 9 10 10.5 10 6 10 6 10 3
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
54 - 10 - 8.5 - 10 - 14 - 12.5 - - - - - -
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 7 10 6 10 4 10 8 10 11.5 10 5 10 7 10 6
68015 ซินวา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 8 10 7 10 4 10 8 10 13.5 10 5 10 4 10 5
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 10 9 10 8.5 10 9 10 12 - 9.5 - - - 6 - -
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
49 10 9 10 6.5 - - - - 10 9.5 10 6 10 9 10 10
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
49 - - - - 10 6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 9
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
49 10 8 10 6.5 10 6 10 9 10 6 10 6 - 8 - -
68189 หมิงหมิง (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
48 10 8 10 7 10 2 10 7 10 6.5 10 4 10 6 10 8
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 8 10 4.5 10 5 10 6 10 8.5 10 4 10 5 10 8
68178 ขวัญ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 9 10 8.5 10 4 10 7 10 6.5 10 5 10 3 10 6
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 6 10 8.5 10 2 10 8 10 12 10 5 10 4 10 3
68142 ออกัส (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 - 7 - 4 10 0 10 7 10 9.5 10 4 10 7 10 10
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 7 10 6 10 2 10 6 10 11.5 10 4 7 4 10 8
68098 ธี (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
46 10 7 10 3.5 10 3 10 8 10 10.5 10 6 10 4 10 5
68104 นน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
44 10 5 10 7 10 4 10 4 10 12 10 8 10 2 10 2
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
42 10 10 10 7 10 1 10 6 10 12.5 - - 10 4 10 2
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
42 10 5 10 2 10 4 10 4 10 11.5 10 6 10 3 10 7
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
42 10 8 10 7 10 3 10 7 - - 10 7 10 5 10 5
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
41 10 7 10 6 10 4 10 4 - 5.5 10 6 10 3 10 6
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
41 10 7 10 3 10 5 10 5 10 11 10 5 10 5 - -
68187 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
40 10 7 10 3.5 10 3 10 4 10 9.5 10 7 10 3 10 4
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 8 10 2.5 10 1 10 5 10 11.5 10 5 10 8 - -
68141 ดีน (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
40 10 4 10 5.5 10 2 10 3 10 10.5 10 4 10 7 10 5
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 8 10 5 - 6 - 2 10 12.5 - 5 - - 10 2
68164 เตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
39 10 8 10 3.5 10 4 10 4 10 8.5 10 7 10 2 10 3
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
39 - 8 - 6.5 10 7 10 9 10 9 - - - - - -
68053 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
39 10 8 10 6 10 4 10 6 10 9.5 10 3 10 3 10 0
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
39 10 7 10 4.5 10 3 10 9 10 4.5 10 5 - 7 - -
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
39 10 9 10 7.5 10 4 10 8 - - 10 5 10 6 - -
68194 เกรท (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
38 10 7 10 6 10 5 10 1 10 9 10 5 10 5 - -
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 10 7 10 1 10 2 10 6 10 6.5 10 6 10 3 10 6
68170 ตาต้า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
36 10 6 10 3.5 10 4 10 3 10 9.5 - - 10 3 10 8
68087 ต้นไผ่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 5 10 3 10 6 10 8 10 7.5 10 3 10 2 10 1
68171 โมริน (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
34 10 6 10 5.5 10 1 10 4 10 5.5 10 5 10 6 10 2
68045 โอ๊ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
34 10 8 10 4 10 4 10 3 - - 10 5 10 5 10 5
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
33 10 4 10 4.5 10 4 10 8 10 8.5 10 5 10 0 - -
68042 เบสท์ (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
32 10 6 10 6 10 1 10 3 10 6.5 10 5 10 2 10 3
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31 10 6 10 5.5 - 5 - 4 10 5.5 10 5 10 1 - -
68184 ตะวัน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 8 10 5.5 10 1 10 3 10 7.5 10 5 10 1 10 0
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 5 10 4 10 5 10 2 10 5.5 10 3 6 2 10 4
68151 แพนเค้ก (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 7 10 1.5 10 1 10 2 10 12.5 10 4 10 3 10 0
68166 ตาหวาน (ม.1)
โรงเรียนธัญบุรี
28 - 7 - 6 - - - - - - 8.5 - 7 - -
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 6 10 4 10 3 10 3 10 7 10 3 10 0 10 2
68030 อ้อม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
28 10 5 10 3 10 2 10 2 10 3 10 6 - 2 10 5
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
26 10 3 10 4.5 10 1 10 5 10 3.5 10 6 10 0 10 4
68169 ใบหม่อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
25 - 6 - 1 10 2 10 1 10 8.5 10 4 10 1 10 2
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
25 - - - - 10 3 10 2 10 9.5 10 4 10 7 - -
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 4 10 4.5 10 2 10 2 10 6.5 10 5 10 1 10 0
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 3 10 1 10 2 10 2 10 7 10 3 10 4 10 1
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
23 - - - - 10 3 10 5 10 9.5 - - 10 1 10 5
68176 เจ้านาย (ม.1)
ไม่ทราบโรงเรียน
22 10 5 10 4 10 1 10 1 10 5.5 10 3 10 3 10 0
68041 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 4 10 1.5 10 1 10 4 10 5.5 10 5 10 1 10 0
68185 เมย์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 6 10 3.5 10 0 10 1 - - 10 5 10 4 10 1
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
19 10 3 10 1.5 10 0 10 1 10 8.5 10 4 10 0 10 2
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
18 10 7 10 0.5 10 0 - - 10 5.5 10 4 - - 10 2
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
17 - 6 - 5.5 - - - - - - 6.5 - -
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
16 - - - - 10 3 10 2 - - 10 6 - - 10 5
68112 ซัน (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
15 10 5 10 2.5 10 2 10 0 10 3.5 10 3 10 0 10 0
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 - - - - 10 0 - - 10 7.5 10 6 10 2 - -