ห้องเรียน - BOOST คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
91 10 8 10 7 10 6.5 10 8 10 8 10 4 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8 10 6
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
87 10 8 10 7 10 8 10 6 10 4 10 5 10 6 10 6 10 7.5 10 10 10 10 10 10
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
87 10 10 10 8 10 10 10 10 10 4 10 4 10 6 10 8 10 10 10 7 10 10 10 0
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
85 10 6 10 7 - 8 10 9 10 8 10 3 10 4 10 6 10 10 - 8 10 8 10 8
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
84 10 8 10 5 - 10 10 8 10 2 10 4 10 6 10 10 - 7.5 10 10 10 8 10 6
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 8 10 7 10 10 10 9 10 6 10 2 10 4 10 6 10 5 10 8 10 10 10 8
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 10 10 5 10 4 10 10 10 4 10 3 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 7.5
68185 เมย์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
79 10 9 10 4 10 4 10 6 10 7 - 8 10 7 10 10 10 2 10 4 10 8 10 10
68104 นน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
79 10 10 10 5 10 10 10 6 10 6 10 0 10 4 10 6 10 10 10 8 10 6 10 8
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 6 10 5 10 8 10 8 10 4 10 4 10 4 10 6 10 10 10 8 10 8 10 6
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 4 10 5 10 6.5 10 8 10 6 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
75 - 6 - 5 - 6 - 9 - 8 - 4 - 4 - 8 - 7.5 - 6 - 6 - 6
68098 ธี (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
74 10 6 10 5 10 8 10 5 10 6 10 4 10 4 10 8 10 10 10 8 - 8 10 2
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 6 10 8 10 4.5 10 9 10 0 10 3 10 4 - 8 - 10 10 8 10 10 10 4
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
73 10 10 10 5 10 6 10 9 10 6 10 4 10 6 10 4 10 7.5 10 6 10 6 10 4
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
73 10 10 10 8 10 8 10 7 - 8 10 4 10 4 - - - 10 - 8 10 6 - -
68164 เตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72 10 6 10 8 10 6.5 10 9 10 6 10 4 10 8 10 8 10 4 10 0 10 8 10 5
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
71 10 10 10 10 10 0 10 8 - - 10 3 10 8 10 0 10 10 10 10 10 6 10 6
68087 ต้นไผ่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 10 10 10 5 - 8 10 5 10 4 10 4 10 0 10 6 10 10 - 8 10 4 10 6
68169 ใบหม่อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 4 10 5 10 8 - 10 10 0 10 2 10 4 10 4 10 10 10 8 10 10 10 4
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 10 10 5 5 6 10 6 10 4 10 2 10 2 10 2 10 7.5 10 8 10 8 10 8
68187 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
66 10 7 10 6 - 6 10 4 10 0 10 8.5 10 6 10 2 10 6 10 6 10 8 10 7.5
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
66 10 6 10 0 10 10 10 4 - 6 10 4 10 2 10 8 - 10 10 6 10 8 10 2
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 6 - 5 10 10 10 4 10 2 10 1 10 5 10 8 - - 10 8 10 10 10 7.5
68173 หนูดี (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
65 10 4 10 5 10 6.5 10 4 10 6 10 0 10 6 10 8 10 10 10 4 10 6 10 6
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65 10 6 10 8 10 8 - - 10 6 10 1 10 6 10 6 - - 10 10 10 8 10 6
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
64 10 6 10 5 10 10 10 10 0 10 1 10 2 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8
68161 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62 - 8 10 0 10 8 10 8 10 2 10 4 10 2 10 6 - 6 - - - 8 - 10
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
62 10 8 10 5 - - 10 6 10 6 10 3 10 4 10 6 - - 10 6 10 8 10 10
68195 บีบี (ม.1)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
62 10 4 10 2 10 8 10 7 10 4 10 2 10 4 10 4 10 7.5 10 8 10 6 10 6
68191 ป๋อมแป๋ม (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
62 10 2 10 2 10 10 10 8 10 4 10 2 10 4 10 4 10 10 10 4 10 8 10 4
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
62 10 5 10 8 10 1 10 6 10 0 3 6 10 4 10 6 10 4 10 4 10 8 10 10
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 2 10 2 10 4 10 8 10 4 10 2 10 6 10 10 10 5 10 2 10 6 10 10
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
60 10 7 10 2 10 2 10 6 10 5 10 6 10 2 - 6 - 10 10 4 10 6 10 4
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
60 10 4 10 8 7 2 10 6 10 4 10 2 10 4 10 8 10 10 10 4 10 6 10 2
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
59 10 6 10 10 10 8 - - - - 10 2 10 6 - - 10 7 10 10 10 10 - -
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
59 10 6 10 4 10 6 10 7 10 4 10 4 10 4 10 4 10 6.5 10 2 10 6 10 6
68178 ขวัญ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
59 10 9 10 2 10 0 10 6 10 3 10 8 10 2 10 6 10 2 10 6 10 8 10 7.5
68142 ออกัส (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 10 8 10 4 - - 10 4 10 4 10 4 10 8 10 8 10 8 10 2 10 8 - -
68189 หมิงหมิง (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
56 10 8 10 0 3 4 10 7 10 0 10 2 10 4 10 6 10 5 10 10 10 4 10 6
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
56 10 2 10 5 10 2.5 10 7 10 2 10 2 10 5 10 9 10 6 10 4 10 2 10 10
68170 ตาต้า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
55 10 9 10 4 10 0 10 4 10 4 0 6 - - 10 4 10 10 10 6 10 4 10 4
68151 แพนเค้ก (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
55 10 8 10 0 10 3 10 8 10 3 9 8 10 6 10 4 10 0 10 4 10 4 10 7.5
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
55 10 4 10 10 10 2 10 7 10 2 10 0 10 2 10 6 10 10 10 8 10 2 10 2
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
55 10 5 10 2 10 3 10 8 10 7 0 4 10 3 10 4 10 2 10 2 10 8 10 7.5
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 10 4 10 2 10 2 10 4 10 2 10 4 - - 10 10 10 10 10 6 10 8 - -
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
50 10 5 10 4 - - 10 4 - 5 10 6 - 6 - 6 10 4 - 6 10 4 - -
68166 ตาหวาน (ม.1)
โรงเรียนธัญบุรี
49 - 8 - 8 - 6 - 8 - 5 - 6 - 8 - - - - -
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
49 10 7 10 2 10 4 10 2 10 2 10 4.5 10 3 10 6 10 2 10 2 10 10 10 5
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 7 10 2 10 0 10 8 10 5 10 2 10 4 10 6 - - 10 6 10 2 10 6
68141 ดีน (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
48 10 8 10 2 10 2 10 2 10 5 0 4 10 2 10 2 10 7.5 10 8 10 4 10 2
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
47 10 4 10 6 10 1 10 4 10 2 3 4 10 5 10 8 10 2 10 0 10 4 10 7.5
68118 น้ำมนต์ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
46 10 6 10 5 10 4.5 10 10 - 6 10 3 10 2 10 10 - - - - - - - -
68053 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
46 10 7 10 2 10 1 10 6 10 5 - - 10 8 10 2 10 2 10 8 - - 10 5
68168 แพนเค้ก (ริศา) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
45 10 8 10 2 10 0 10 4 10 2 10 0 10 4 10 4 10 2 10 4 10 8 - 7.5
68184 ตะวัน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
44 10 6 10 2 10 1 10 2 10 2 4 6 10 3 10 6 10 1 10 0 10 8 10 7.5
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
42 10 8 10 6 4 2.5 10 6 10 4 - - 10 2 10 8 - - 10 2 10 4 - -
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
41 10 4 10 3 2 4 10 6 10 2 10 0 10 6 10 2 10 6 10 4 10 4 - -
68015 ซินวา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 6 10 0 10 0 10 6 10 2 10 2 10 4 10 6 10 2.5 10 6 10 4 10 2
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
36 10 6 10 4 10 2 - - 10 3 5 0 - - 10 7 10 0 - - 5 4 10 10
68112 ซัน (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
36 10 6 - 6 10 1 10 4 10 2 1 0 10 6 10 2 10 3 10 2 10 2 10 2.5
68042 เบสท์ (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
36 10 6 10 0 10 1 10 4 10 2 10 4 10 2 10 2 10 5 10 2 10 4 10 4
68176 เจ้านาย (ม.1)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
35 10 4 10 0 10 1 10 2 10 2 10 2 10 4 10 6 10 2 10 0 10 5 10 7.5
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
35 10 7 10 6 10 1 10 4 10 0 5 6 10 6 10 5 - - - - - - - -
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
34 10 4 10 0 10 1 10 8 10 0 0 4 10 6 10 2 10 0 10 0 10 2 10 7.5
68171 โมริน (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
33 10 3 10 0 10 3 10 4 10 0 10 4 10 2 10 4 10 0 10 2 10 4 10 7.5
68030 อ้อม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
32 10 4 10 0 10 1 10 4 10 2 10 6 10 2 - 4 10 5 10 2 10 2 10 0
68041 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 4 10 0 10 2 10 0 10 0 10 2 10 6 10 2 10 4 10 4 10 6 - -
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
28 10 6 10 0 10 0 10 4 10 0 10 7 10 2 - - 10 2 10 0 10 2 10 5
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
23 10 4 10 0 10 1 10 0 10 0 3 0 10 6 10 5 10 0 - - 10 0 10 7.5