ห้องเรียน - สังคมศึกษา
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69170 ปาย (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
97 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9
69167 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
97 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9
69050 ทันที (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
69114 หทัย (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
92 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 - 10 10 10 10 8
69169 อิง(มน) (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
91 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9
69138 เกรซ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
90 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 6 10 10 - 10 10 7
69137 เพิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
87 10 10 10 8 10 10 10 6 10 8 10 8 10 10 10 9 10 10 10 8
69144 ไหม (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
85 10 8 10 10 10 8 10 8 10 6 10 8 10 10 10 9 10 9 10 9
69143 ใบเฟิร์น (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
85 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 9
69121 ใบตอง (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
84 10 6 10 6 10 9 10 10 10 10 10 6 10 10 10 9 10 10 10 8
69014 สมาร์ท (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
81 10 8 10 6 10 9 10 8 10 8 - 8 10 10 10 8 10 7 10 9
69097 ไดม่อน (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
80 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 6 10 8 10 4
69055 อิ่มเอม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
80 10 10 10 6 10 9 10 10 10 10 10 4 - 10 10 8 10 8 10 5
69090 แอม (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
80 10 8 10 10 10 9 10 8 10 8 10 6 - 6 10 9 10 10 10 6
69141 จ๋าจ้า (ป.6)
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
78 10 8 10 6 10 10 10 8 - 10 10 6 10 10 10 8 10 8 10 4
69016 เพียง (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
78 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 8 10 10 10 4
69119 เบนซ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
77 10 6 10 6 10 9 10 10 10 8 10 4 10 8 10 8 10 9 10 9
69172 ขวัญ (ป.6)
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
77 10 10 10 10 10 8 10 8 - 8 10 6 10 10 10 7 10 6 10 4
69171 ปอนด์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
77 10 10 10 10 10 6 10 6 10 6 10 6 10 10 10 8 10 9 10 6
69022 กัสจัง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
77 10 10 10 10 10 8 10 6 10 6 10 6 10 8 10 8 10 10 10 5
69139 ปลื้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
76 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 6 10 10 10 5 10 6 10 9
69109 มินนี่ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
76 10 8 10 6 10 7 10 10 - 10 - 6 10 8 10 9 10 6 10 6
69079 จีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
76 10 6 10 8 10 7 10 10 10 10 10 6 10 8 10 9 10 8 10 4
69173 ปันปัน (ป.6)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
75 10 10 10 6 10 7 10 6 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 4
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
75 10 6 10 10 10 9 10 8 10 6 10 8 10 6 10 9 10 7 10 6
69066 ป๋องเเป้ง (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
73 10 6 10 10 10 8 10 6 10 8 10 2 10 10 10 10 10 5 10 8
69015 ปุณณ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
73 10 4 10 10 10 8 10 6 10 8 10 6 10 6 10 9 10 9 10 7
69159 เคท (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
71 10 8 10 6 10 7 10 6 10 10 10 6 10 10 10 8 10 6 10 4
69096 พลอย (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
71 10 8 10 8 10 8 10 6 10 6 10 6 10 8 10 6 10 8 10 7
69093 ชวิน (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
71 10 8 10 8 10 6 10 10 10 8 10 2 10 8 10 8 10 8 10 5
69122 ไอคุณ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
70 10 6 10 8 10 9 10 8 10 8 10 2 10 8 10 6 10 7 10 8
69116 ฟ้า (ป.6)
โรงเรียนอรรถมิตร
70 10 6 10 10 10 5 10 6 10 6 10 8 10 6 10 6 10 10 10 7
69145 เซเว่น (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
70 10 6 10 2 10 8 10 10 10 10 10 6 10 8 10 7 10 9 10 4
69168 เฟรชชี่ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
70 10 8 10 6 10 9 10 8 10 6 10 4 10 10 10 9 10 6 10 4
69059 เนเน่ (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
70 10 6 10 6 10 7 10 8 10 6 10 6 10 10 10 5 10 8 10 8
69166 ใบพลู (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
70 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 6 10 6 10 7 10 8 10 1
69043 โชแปงค์ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
69 10 8 - - 10 10 10 6 10 8 10 6 10 4 10 10 10 10 10 7
69082 ซาโจ้ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
69 10 10 10 8 10 9 10 6 10 8 10 8 - - 10 8 10 7 10 5
69057 กะตังค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
68 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 4 10 4 10 5 10 5
69161 มินิล (ป.6)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
68 10 6 10 2 10 7 10 8 10 10 10 6 10 8 10 10 10 5 10 6
69028 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
68 10 8 10 6 10 9 10 10 10 8 10 6 - - 10 9 10 7 10 5
69008 ยิม (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
66 10 10 10 6 10 7 10 6 - - 10 6 10 10 10 9 10 6 10 6
69067 แพม (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
66 10 10 10 2 10 7 10 6 10 8 10 2 10 10 10 6 10 9 10 6
69101 พีพี (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
63 10 10 10 6 10 7 - - 10 6 10 6 - 10 10 8 10 8 10 2
69030 จ๊ะจ๋า (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
63 10 8 - - 10 10 10 8 10 8 10 4 10 2 10 7 10 9 10 7
69148 แบมบู (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
63 10 8 10 6 10 8 10 8 10 6 10 4 10 6 10 7 10 3 10 7
69118 เจียเจีย (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
62 10 6 10 6 10 7 10 8 10 4 10 4 10 10 10 7 10 5 10 5
69111 โรส (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
62 10 8 10 4 10 8 10 4 10 10 10 6 10 4 10 9 10 5 10 4
69165 ส้มโอ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
61 10 10 10 8 - - 10 8 10 4 10 6 10 8 10 7 10 7 10 3
69094 กิม (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
59 10 4 10 6 10 5 10 4 10 8 10 8 10 8 10 8 10 4 10 4
69089 ทาร์ซาน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
59 10 8 10 4 10 2 10 6 10 6 10 6 10 6 10 8 10 5 10 8
69174 พีท (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
58 10 10 - - 10 4 10 6 10 8 10 4 10 8 10 4 10 10 10 4
69156 ไอซ์ (ศุ) (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
58 10 6 10 10 10 4 10 8 10 4 10 4 10 6 10 8 10 7 10 1
69127 เต๋าน้อย (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
57 10 8 10 10 10 6 10 8 10 6 10 4 10 8 10 7 - - - -
69115 โมเม (ป.6)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
55 10 6 10 4 10 8 10 4 10 8 10 4 10 8 10 7 10 6 10 0
69157 ลูกพีช (ป.6)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55 10 6 10 4 10 8 10 4 10 8 10 4 10 8 10 6 10 7 - -
69095 เอเธนส์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
52 10 10 10 4 - - 10 4 10 8 10 4 - - 10 8 10 7 10 7
69051 กานต์ (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
50 10 8 10 4 10 7 10 6 10 8 10 4 10 2 10 6 10 4 10 1
69033 ปอย (ป.6)
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
49 10 6 10 4 10 4 10 4 - 6 10 6 10 2 10 6 10 6 10 5
69039 แพรว (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
48 10 6 10 4 10 3 10 2 - - 10 10 10 10 10 5 10 5 10 3
69032 อิงค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
48 10 8 10 4 10 5 10 6 10 6 10 2 10 6 10 6 10 5 10 0
69104 อ๋อมแอ๋ม (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
39 10 6 10 4 10 2 10 6 10 4 10 2 - 8 10 1 10 3 10 3