ห้องเรียน - สังคมศึกษา
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69124 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
30 10 10 10 10 10 10
69146 กุนซือ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
29 10 10 10 10 10 9
69054 การ์ฟิวส์ (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
29 10 10 10 10 10 9
69140 มีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 10 10 8 10 10
69112 เอย (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
27 10 10 10 8 10 9
69038 นนท์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 10 10 10 10 7
69158 เดต้า (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 10 10 10 10 7
69073 หว่าหวา (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
27 10 10 10 10 10 7
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 10 10 8 10 9
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 8 10 10 10 9
69088 หวาย (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
26 - 10 - 8 10 8
69154 ไนซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 8 10 10 10 8
69113 ไบร้ท (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
26 10 10 10 6 10 10
69102 ป่าน (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
26 10 8 10 10 10 8
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
26 10 6 10 10 10 10
69164 ภูมิ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
25 10 6 10 10 10 9
69153 จินนี่ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
25 10 8 10 8 10 9
69107 น้องต้นหลิว (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
25 10 8 10 8 10 9
69080 เอิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
25 10 8 10 8 10 9
69004 ฟู่ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
25 10 8 10 10 10 7
69147 ปอนด์ ปอนด์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 10 8 10 10 10 6
69123 เอิญ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
24 10 10 10 6 10 8
69103 ใบหยก (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 - 10 10 6 10 8
69120 เอิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
23 10 4 10 10 10 9
69135 ต้นไม้ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
23 10 6 10 8 10 9
69092 ต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
23 10 6 10 8 10 9
69078 เซน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 10 10 8 10 5
69070 ยูริน (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
23 10 8 10 6 10 9
69026 โชกุน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
23 10 8 10 8 10 7
69025 ภัทร (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
23 10 8 - 6 10 9
69023 อิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 10 10 6 10 7
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 8 10 8 10 7
69085 ข้าวฟ่าง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
22 10 8 10 6 10 8
69152 น้ำมนต์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 8 10 6 10 8
69151 พัสเตอร์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 10 10 4 10 8
69126 พราว (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
22 10 10 10 4 10 8
69098 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 6 10 8 10 8
69091 บุ๊ค (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
22 10 8 10 6 10 8
69086 หยก (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
22 10 10 10 6 10 6
69074 ไอวี่ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
22 10 8 10 8 10 6
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 6 10 8 10 8
69100 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
21 10 8 10 8 10 5
69150 ไข่มุก (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
21 10 10 10 4 10 7
69129 โป้งเป้ง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
21 10 6 10 6 10 9
69037 ดริว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
21 10 6 10 8 10 7
69011 ภูผา (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
21 10 6 10 8 10 7
69134 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
20 10 8 10 4 10 8
69075 ไทม์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 10 8 10 4 10 8
69049 แม๊ค (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 10 6 10 8 10 6
69162 ยูริ (ป.6)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
18 10 4 10 6 10 8
69110 ปิคโก้ (ป.6)
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
18 10 6 10 2 10 10
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
18 - - 10 10 10 8
69142 ปิงปอง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
17 10 4 10 4 10 9
69099 หนุงหนิง (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
17 10 4 10 6 10 7
69163 ปาล์ม (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
16 10 6 10 4 10 6
69160 พีพี (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
16 10 8 10 4 10 4
69155 กัน (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
16 10 4 10 6 10 6
69084 อินดี้ (ป.6)
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
16 10 8 10 8 - -
69077 ว่าน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 4 10 4 10 6
69018 โบกี้ (ป.6)
โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
13 - - 10 8 10 5
69106 ลูกแพร์ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
10 10 8 10 2 - -
69071 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 10 6 - - 10 4
69072 ต้นน้ำ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
6 10 6 - - - -