ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
142 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 - 10 10 10 10 30
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
137 10 9 10 9 10 10 10 8 10 10 10 7.5 10 8 - 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 28.5
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
127 8 6 10 8 10 9.5 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 6 10 25
70142 น้ำพั้นช์ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
126 10 4 10 7 10 10 10 10 10 5 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 28.5
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
125 10 9 10 8 10 8 10 10 10 8 - - 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 28.5
70129 ธัญญ่า (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
113 10 7 10 9 10 5 10 10 10 4 10 5.5 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 19
70116 ริว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
108 10 9 10 7 10 2 10 10 10 8 10 7.5 10 8 10 8 9 6 10 8 10 2 10 8 10 25
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
103 10 7 10 7 10 7.5 10 6 10 3 - 4 10 8 10 10 10 6 10 8 9 8 10 10 - 19
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
102 10 9 10 7 10 10 10 6 10 6 10 3 10 6 10 6 10 8 10 6 9 8 10 10 10 17
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
102 10 7 10 8 10 9.5 10 8 10 5 10 8.5 10 6 10 8 9 6 10 6 9 6 10 10 10 15.5
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
101 10 7 10 8 10 7.5 10 8 10 7 10 6.5 10 8 10 6 9 6 10 6 9 6 10 8 10 18.5
70122 ยูโร (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
101 10 9 10 7 10 6 10 8 10 4 - 7 10 8 - 8 9 4 10 6 10 10 10 8 10 16.5
70117 ดีเดย์ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
101 10 8 10 9 10 8 10 10 10 7 10 7 10 10 10 8 10 10 6 8 9 6 10 10 - -
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
95 - - 10 8 10 4.5 - 8 10 2 10 6.5 10 8 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 10 19.5
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
95 10 4 - 4 10 4 10 2 10 7 10 6.5 - 10 10 10 10 8 10 8 9 4 10 8 10 20.5
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
90 - 7 10 8 10 9.5 - 8 10 4 10 6.5 10 8 10 10 9 8 10 8 8 6 10 8 - -
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
88 10 4 10 5 10 5.5 10 6 10 8 10 4.5 10 6 10 6 9 4 10 8 9 8 - 8 10 16
70114 พั้นช์ (กวิน) (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
86 10 0 10 6 10 2.3 10 4 10 7 10 5.5 10 6 10 4 9 10 10 8 9 6 10 8 10 20
70045 จอม (ป.5)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
76 5 1 10 3 10 9 8 10 5 0 10 5 10 8 10 8 9 2 10 6 - - 10 10 10 14