ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
28 10 9 10 9 10 10
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
26 10 9 10 7 10 10
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
26 10 8 10 8 10 10
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25 10 9 10 8 10 8
70117 ดีเดย์ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25 10 8 10 9 10 8
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
24 - 7 10 8 10 9.5
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
24 10 7 10 8 10 9.5
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 8 6 10 8 10 9.5
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
22 10 7 10 8 10 7.5
70122 ยูโร (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
22 10 9 10 7 10 6
70142 น้ำพั้นช์ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
21 10 4 10 7 10 10
70129 ธัญญ่า (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
21 10 7 10 9 10 5
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
21 10 7 10 7 10 7.5
70116 ริว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
18 10 9 10 7 10 2
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
14 10 4 10 5 10 5.5
70045 จอม (ป.5)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13 5 1 10 3 10 9
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
12 - - 10 8 10 4.5
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 10 4 - 4 10 4
70114 พั้นช์ (กวิน) (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 10 0 10 6 10 2.3