ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
92 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
89 10 9 10 9 10 10 10 8 10 10 10 7.5 10 8 - 10 10 10 10 8
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
88 8 6 10 8 10 9.5 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8
70117 ดีเดย์ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
85 10 8 10 9 10 8 10 10 10 7 10 7 10 10 10 8 10 10 6 8
70142 น้ำพั้นช์ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
80 10 4 10 7 10 10 10 10 10 5 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
79 10 9 10 8 10 8 10 10 10 8 - - 10 10 10 8 10 10 10 8
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
76 - 7 10 8 10 9.5 - 8 10 4 10 6.5 10 8 10 10 9 8 10 8
70129 ธัญญ่า (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
74 10 7 10 9 10 5 10 10 10 4 10 5.5 10 8 10 8 10 10 10 8
70116 ริว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
73 10 9 10 7 10 2 10 10 10 8 10 7.5 10 8 10 8 9 6 10 8
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
71 10 7 10 8 10 9.5 10 8 10 5 10 8.5 10 6 10 8 9 6 10 6
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
69 10 7 10 8 10 7.5 10 8 10 7 10 6.5 10 8 10 6 9 6 10 6
70122 ยูโร (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
67 10 9 10 7 10 6 10 8 10 4 - 7 10 8 - 8 9 4 10 6
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
67 10 9 10 7 10 10 10 6 10 6 10 3 10 6 10 6 10 8 10 6
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
66 10 7 10 7 10 7.5 10 6 10 3 - 4 10 8 10 10 10 6 10 8
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
63 10 4 - 4 10 4 10 2 10 7 10 6.5 - 10 10 10 10 8 10 8
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
58 - - 10 8 10 4.5 - 8 10 2 10 6.5 10 8 10 10 10 6 10 6
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
56 10 4 10 5 10 5.5 10 6 10 8 10 4.5 10 6 10 6 9 4 10 8
70114 พั้นช์ (กวิน) (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
52 10 0 10 6 10 2.3 10 4 10 7 10 5.5 10 6 10 4 9 10 10 8
70045 จอม (ป.5)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
52 5 1 10 3 10 9 8 10 5 0 10 5 10 8 10 8 9 2 10 6