ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 8.2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8 8.2 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
95 10 10 10 3 - 4 10 4 10 4 10 7 10 10 10 10 10 7 10 13 - 10 5 10 8
70088 ลีโอ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
89 10 8 10 6 - 4 10 5 10 6 10 7 8 6 10 8 10 7 10 12.5 10 10 5 10 5
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
86 10 6 10 6 - 5 10 3 10 8 10 7 8 9 10 2 10 7 10 11 10 10 3 10 9
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
74 10 4 10 3 - 7 10 5 10 8 10 6 8 7 10 8 10 8 10 3 10 4 3 10 8
70116 ริว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
72 10 4 10 1 - 5 10 4 10 8 10 4 8 2 10 10 10 6 10 5.5 10 10 4 10 9
70115 เฟิร์ส (ป.5)
โรงเรียนบรรจบรักษ์
72 10 2 10 7 - 6 10 6 10 4 10 1 10 4 10 9 10 7 10 6.5 10 6 5 10 9
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
72 10 2 10 4 - 3 10 3 10 5 10 4 10 4 10 4 10 8 10 12 - 10 5 10 8
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
71 10 8 - 7 - - - - 10 3 10 3 8 8 10 8 10 5 10 6.5 - 10 4 10 9
70048 ริชชี่ (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
67 8 2 10 1 - 7 10 1 10 9 10 2 8 7 10 10 10 8 10 5 10 6 4 10 5
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
66 10 2 10 3 - 4 10 5 10 5 10 - 10 5 10 8 10 7 10 8 7 6 4 10 9
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
62 - 6 - - - - - 6 - 3 - 7 - 4 - 8 - 6 - 11 - 8 3 -
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
61 10 2 10 3 - 5 10 0 10 5 10 4 10 3 10 10 10 5 10 4 10 10 3 10 7
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
59 10 4 10 4 - 3 10 2 10 6 10 3 10 3 10 5 10 7 10 3.5 10 10 2 10 7
70052 อลิซ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
56 10 2 10 4 - 4 10 0 10 4 10 3 8 3 10 6 10 5 10 4.5 10 10 3 10 8
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
55 10 6 10 3 - 3 10 4 10 1 10 2 8 0 10 10 10 4 10 6.5 - 6 3 10 7
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
54 10 8 10 2 - 3 10 1 10 4 10 3 8 3 10 2 10 6 10 3 - 6 3 10 10
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
53 8 2 10 5 - 4 10 4 10 2 10 2 8 1 10 8 10 6 10 4 10 6 4 10 5
70063 โฟกัส (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
46 10 0 10 2 - 4 10 2 10 3 10 3 10 4 10 6 10 5 10 5 10 4 3 10 5
70080 กัปตัน (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
41 8 4 10 5 - - 10 3 10 2 10 - 8 6 10 4 10 6 - - - - 4 10 7
70073 มาวิน (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
41 10 2 10 2 - 5 10 2 10 3 10 2 10 0 10 5 10 6 - - 10 6 3 10 5