ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
96 10 8.5 6 5 7 5 8 8 10 0 8 4 3 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 18
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
80 10 7 10 6 10 5 2 6.5 10 3 9 5 7 3 - 10 9 10 10 0 10 5 5 3 10 17.3
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
64 10 3.5 6 5 10 5 10 6 10 0 5 7 10 6 10 7 10 10 10 - 0 10 10 5 - -
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
63 10 5.5 - - 8 4 6 8 5 0 8 3 10 6 0 2 10 3 10 7 10 7 10 7 10 11
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
61 - 0.5 - 6 - 4 - 8 - 6 - 5 - 5 - 7.5 - 10 - 10 - -
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
57 10 4.5 - 6 4 7 9 6 10 0 10 0 10 0 4 0 10 3 9 4 9 7 10 2 - 18
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
52 8 0 6 3 0 7 10 2 10 0 10 2 10 0 10 3 10 3 10 10 10 8 10 5 10 9
70048 ริชชี่ (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
52 10 8 5 0 2 5 8 2 2 0 0 2 10 3 10 3 10 6 9 0 10 8 8 5 10 10
70115 เฟิร์ส (ป.5)
โรงเรียนบรรจบรักษ์
51 10 5.5 9 5 9 0 10 6 10 0 10 2.1 10 4 9 2 10 7 10 3 10 10 6 4 10 3
70122 ยูโร (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
50 10 5.5 6 3 4 2 10 6 10 0 9 2 10 2 - 2 10 6 10 2 10 6 10 5 10 9.3
70088 ลีโอ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
50 10 3.5 8 0 10 3 10 2 10 0 10 2 10 0 10 3 0 10 9 10 10 2 10 5 10 10
70063 โฟกัส (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
49 10 0 10 3 5 5 10 6 10 0 10 2 9 0 10 0 4 4 4 0 9 5 - 5 - 19
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
44 10 7 10 0 4 0 2 2 7 3 6 2 4 0 - 7 0 3 4 5 4 7 4 2 10 6.3
70080 กัปตัน (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
43 10 3 4 0 0 5 3 6 0 0 0 4 - - 0 10 7 10 0 5 - - - - - -
70117 ดีเดย์ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
39 10 5 - 5 0 5 10 2 10 0 10 2 - 8 10 6 10 6 10 - - - - - - -
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 2.5 - 8 8 0 7 6 8 0 7 0 10 2 - 2 10 1 10 7 10 5 8 0 10 5
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
36 10 0.5 9 0 1 0 10 4 10 0 9 0 10 3 - 2 10 5 10 10 10 2 8 3 10 7.3
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
35 10 5 9 0 6 3 7 6 10 0 10 0 10 0 10 0 10 1 0 5 8 7 4 2 10 6
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
34 10 5.5 - 2 - - 10 2.1 7 0 3 0 4 5 - 2 10 3 7 0 0 4 6 3 10 8.3
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
32 10 4.5 10 0 10 3 8 2 8 0 6 2 6 3 0 0 10 6 10 0 10 5 2 0 10 7
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
29 10 0 8 3 2 2 4 2 9 0 9 2.1 10 0 9 2 9 2 0 3 10 5 10 2 10 6
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
27 10 0 6 0 - - 9 2 10 0 10 0 10 0 10 0 10 3 1 5 7 3 10 2 - 12
70138 อิคคิว (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
27 10 0.5 10 0 10 0 10 4 10 0 10 2 9 0 - 0 9 3 10 0 10 3 10 5 10 10
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
24 10 2.5 8 0 7 2 7 2 0 0 3 0 10 0 10 0 9 3 10 7 10 2 10 2 10 4
70052 อลิซ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
24 10 0 10 0 3 0 0 4 10 0 10 0 6 0 0 0 10 0 10 7 - 8 0 0 10 5