ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
89 10 10 10 8 10 9.25 5 9.5 10 10 10 8.5 10 8 10 8 10 10 10 9
70132 ไจ่ไจ๋ (ป.5)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83 10 10 10 10 10 6 10 8 10 9 8 9 10 8 10 6 10 8 10 9
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
83 10 8 10 8.75 10 8.5 10 10 10 8 8 7.5 10 6 - 9 6 9 9 10
70125 ลิลลี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
79 10 8 10 9.75 7 5.5 10 7.25 5 10 10 9 10 8 1 6 6 8 5 9
70102 เกรซ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
77 10 8 10 7 - 9.75 - 9.75 10 8 - 10 10 9 10 8 - 9 - -
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
77 10 8 - 7.75 7 7 10 8.25 10 10 7 9 10 6 1 4 0 9 2 9
70117 ดีเดย์ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
75 10 4 10 7 10 7 10 9 10 7 10 9 10 7 10 7 0 10 10 8
70084 หมวย (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
72 10 8 9 9 7 6 5 7.25 5 10 7 10 10 3 1 3 5 8 2 8
70116 ริว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
70 10 6 10 3.5 7 7.25 10 5.75 5 9 8 9 8 5 10 9 5 8 5 9
70122 ยูโร (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
69 10 6 10 5.75 7 4.75 5 5.25 5 8 - 8 10 7 - 8 8 9 8 9
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
69 10 8 9 5.25 10 5.5 10 7 10 9 7 5.5 10 8 1 5 0 8 7 9
70107 ปัน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
67 10 4 10 5 7 7 10 8 10 9 7 4.5 10 7 8 6 10 9 10 8
70106 เอย (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
66 10 4 10 4.75 7 4.75 10 9 10 8 7 10 10 8 10 3 2 7 6 9
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
64 10 6 10 5 10 8 10 5.5 10 7 10 8 10 5 10 5 10 7 10 8
70063 โฟกัส (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
63 10 4 10 5.25 10 2.75 - 6.25 10 9 - 8 - 9 - 10 - 10 - -
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
63 10 2 10 6.75 10 6 5 6 10 9 7 6 10 6 10 4 10 9 10 9
70115 เฟิร์ส (ป.5)
โรงเรียนบรรจบรักษ์
62 10 4 10 8.75 7 2.25 6 6.5 5 7 10 9 10 6 4 6 10 7 10 7
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
62 10 8 10 9.75 10 3.75 5 5 5 6 10 4.5 3 6 0 5 2 6 0 10
70128 ชีต้าห์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
62 10 6 10 5 10 6 10 6 10 10 10 6 10 5 10 4 6 6 10 8
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
61 10 6 10 6 10 7.25 5 2 10 6 7 8 10 5 5 6 10 8 10 7
70131 แพงแพง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
60 10 4 9 3.75 10 4 5 3.75 10 9 10 9.5 8 5 - 6 7 7 2 10
70059 คิว (ป.5)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
59 10 8 10 3.5 7 3.25 10 1.75 5 8 - 10 10 8 10 3 10 7 10 8
70129 ธัญญ่า (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
58 10 6 9 1.5 7 2.75 5 7 5 8 5 7 10 6 1 7 2 5 5 9
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
57 - 6 10 3.75 5 3.5 - 5.75 10 6 10 6 8 7 1 3 6 9 6 9
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
57 10 4 - 5 7 3 5 6 5 9 10 8.5 10 8 - - 0 6 6 8
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
56 10 2 10 7 10 7.75 10 4.5 5 5 9 4.5 10 5 10 6 6 8 10 8
70111 กร (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
56 10 4 10 0 10 6 10 8.75 10 8 7 7.5 8 6 10 2 2 6 10 9
70121 ปันปัน (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
55 10 4 9 4.25 7 3.25 10 7 10 5 10 5.5 10 7 10 3 10 8 10 9
70064 นโม (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
55 10 4 8 5 7 7.75 - 6 3 5 0 8 3 6 - 8 0 6 - -
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
54 - - 9 7 9 7.5 - - 10 8 2 5 8 7 1 4 2 7 2 9
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
54 10 4 10 5.25 6 4.75 5 3 5 4 2 7 10 7 4 5 1 6 6 9
70067 แอล (ป.5)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
53 10 4 7 7 - - 5 6 5 7 5 8 8 7 1 5 10 9 - -
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
53 10 4 10 0.75 9 5 5 7.5 5 6 2 5 - 8 10 5 0 6 2 7
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
53 10 0 9 4.75 10 7.75 5 6.25 5 6 10 6.5 3 6 1 3 0 8 0 7
70091 หวานหวาน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
53 10 2 10 4 10 7 10 7.5 10 6 10 3.5 8 6 1 5 6 6 10 7
70110 ไม้หอม (ป.5)
โรงเรียนสันติวัน
52 10 6 10 2.5 7 4 10 4.25 5 6 10 5.5 8 4 4 4 0 8 6 9
70075 เดย์โม่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
52 10 4 10 7.75 5 6.75 5 5 5 5 2 6.5 3 2 1 3 0 7 5 7
70126 ภีม (ป.5)
โรงเรียนวัดเปรมประชากร
51 10 8 10 1 10 4.75 5 6.5 10 6 10 7 10 4 8 3 6 7 4 5
70085 ปลื้ม (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
51 10 2 9 7 10 3.25 5 8.25 10 5 8 4.5 10 2 4 6 10 7 10 7
70114 พั้นช์ (กวิน) (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
50 10 6 10 3.75 7 4.75 10 4.75 5 6 2 6.5 3 2 5 6 2 8 6 5
70045 จอม (ป.5)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49 10 6 9 3 5 6 5 1.75 5 5 7 6 3 6 1 5 0 3 4 8
70103 แพรวา (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
48 10 4 10 5.5 10 4.75 10 6.25 10 5 10 3.5 10 5 10 4 6 5 10 7
70071 อิน (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
48 10 2 10 4 10 5 10 5.75 - 9 9 1.5 10 6 10 5 2 5 10 6
70143 ธีร์ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
47 10 0 9 3 5 5 5 6 5 2 2 3 3 6 4 8 4 6 0 8
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
45 10 4 7 3.5 7 4.5 5 3.5 5 6 2 7 10 3 1 3 7 5 0 7
70136 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
44 10 2 10 6.5 10 2.75 5 1.5 5 4 10 7 - 7 4 4 10 4 10 7
70031 แองจี้ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
43 10 4 10 7 10 4 5 3.25 - - 10 10 8 4 1 4 - - 10 7
70109 เฟี๊ยต (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
42 10 4 - - 5 1 5 4 5 6 5 5 - - 1 4 0 8 0 10
70113 ตั๊ก (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
42 10 6 9 3 7 4.5 2 4.25 10 6 7 2 5 3 0 4 0 6 6 4
70041 ต้นกล้า (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
41 10 8 7 2 8 5.5 5 2.25 5 4 5 1 5 5 0 3 0 4 0 7
70020 ลาเต้ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
41 10 4 10 3.5 10 4.5 5 1.25 10 4 8 7 8 3 1 4 6 2 0 9
70138 อิคคิว (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
40 10 2 10 0.75 7 4.75 10 2.25 10 4 8 4.5 10 4 10 6 6 7 10 7
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
40 10 4 10 0.75 7 3.5 10 4.75 5 4 7 3 5 5 8 4 6 6 10 7
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
40 10 0 10 3.75 10 4.5 5 4.75 5 4 8 6 10 3 0 4 0 5 6 7
70019 ณิชา (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
36 10 2 9 1 7 1.25 5 3.5 10 6 8 3 10 1 1 4 3 8 6 7
70073 มาวิน (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
36 10 2 10 4 10 1 - 7.25 10 5 10 1 - 6 - 4 0 2 10 4
70058 ดีดี (ป.5)
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง
34 10 4 10 7 10 4.25 5 3.5 5 4 10 3 8 0 1 2 8 2 8 5
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
31 10 2 10 5 10 2 - - 10 4 10 3.5 3 1 8 2 10 6 10 6
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
29 10 6 7 3 10 2 5 2.25 5 4 5 3 3 3 0 1 4 1 0 4
70120 อั๊ตมี่ (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
28 10 4 9 1.5 7 2.25 5 0 5 3 5 0.5 - 5 0 2 0 8 0 3
70134 พาย (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
26 10 0 10 2.5 8 2 5 2.25 5 4 5 0.5 5 2 1 3 2 5 6 6
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
26 10 6 7 1.25 7 1.25 5 1.25 5 2 5 2 8 2 0 1 0 3 0 7
70133 ยาหยี (ป.5)
โรงเรียนประชานิเวศน์
24 10 4 9 0 7 3.75 5 2.5 5 3 10 2 8 0 1 0 8 5 8 5
70061 ฟ้าใส (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
23 10 2 10 1.25 10 1.25 5 1.5 5 3 8 6.5 3 1 0 5 10 3 - -
70094 เดม่อน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
20 10 4 10 1 10 3 10 1.25 10 4 10 0.5 3 1 1 0 2 2 0 4
70086 ไผ่ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
14 10 2 7 2 7 3.75 5 1 5 0 0 0.5 3 2 0 3 0 0 0 1
70029 นาย (ป.5)
โรงเรียนบ้านพลอย
14 - - 10 1 7 1.25 5 3.25 - - 5 0 3 4 0 2 0 0 0 3
70130 นินจา (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
0 10 0 10 0.75 - - - - - - - - - - - - - - - -