ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71064 ต้นน้ำ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
75 10 10 10 10 10 6 10 8 10 8 7 9 10 5 10 9 10 4 10 6
71070 ภูมิมี่ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
66 10 10 10 8 10 4 10 7 7 7 10 6 4 4 4 6 4 8 6 6
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
55 10 10 10 4 10 4 10 6 - 6 10 7 10 5 10 7 10 2 10 4
71056 สตางค์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
52 10 6 10 8 10 2 10 7 10 4 10 6.5 4 3 10 10 10 2 4 4
71050 อาร์ต (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
50 10 6 10 4 10 4 10 3 10 3 10 7 10 3 10 8 10 4 10 8
71008 ญาญ่า (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
49 - - 10 8 10 6 10 6 8 9 4 5 - - 1 9 7 6 - -
71068 ต้นกล้า (ป.4)
โรงเรียนเปรมฤทัย
48 10 4 10 6 10 4 10 9 7 5 10 8 6 0 10 6 8 0 8 6
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
46 10 8 10 2 10 4 10 8 10 9 10 5 10 1 10 5 10 4 10 0
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 4 10 4 10 6 9 3 10 5 7 5 8 0 8 7 10 4 10 8
71043 เซลิน (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
46 10 4 - 4 - 6 10 6 10 6 10 2 10 1 10 7 10 6 10 4
71069 แอนฟิลด์ (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
40 10 4 10 6 10 2 10 5 7 5 7 7 4 0 4 5 4 0 4 6
71007 พริกไทย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
39 10 10 8 4 - - 10 3 7 3 7 4.5 4 0 4 1 4 6 4 8
71065 คุณ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
35 10 4 6 4 10 6 - - 4 3 7 3.5 1 1 10 6 10 2 10 6
71034 มิกิ (ป.4)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
35 10 8 10 4 10 0 10 5 7 4 10 4 10 3 10 5 10 2 10 0
71039 ไนน์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
34 10 4 - - 10 2 10 3 10 4 7 2 4 2 4 5 4 8 4 4
71013 ติวเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
30 10 4 7 2 10 2 10 2 6 0 - 5.5 - 2 - 5 1 4 9 4
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
29 10 6 10 6 - - 10 4 4 5 - - - - 1 8 - - - -
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
27 10 6 10 4 - - 10 2 6 0 7 2 4 2 4 5 4 2 4 4
71023 ต้นซุง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
27 10 2 10 2 10 0 10 5 10 2 7 3.5 8 2 8 5 9 2 10 4