ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71070 ภูมิมี่ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
69 10 8 10 7 7 6 10 7 10 7 10 6 6 8 10 9 10 3 10 8
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
60 10 7 10 3 10 6 10 7 10 7 10 3 10 5 10 10 10 8 10 4
71069 แอนฟิลด์ (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
57 10 9 10 6 9 3 10 7 10 5 10 5 8 5 10 7 10 6 10 4
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
52 10 6 10 6 10 7 10 6 10 4 10 6 10 5 10 2 10 5 10 5
71034 มิกิ (ป.4)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
51 10 5 10 6 10 5 10 4 10 8 10 4 10 6 10 2 10 7 10 4
71051 อาร์มี่ (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
50 10 3 10 8 10 6 10 5 - - 10 5 - 6 10 5 10 6 10 6
71023 ต้นซุง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
50 10 3 10 4 10 6 10 4 10 7 10 4 10 7 - 6 10 5 10 4
71064 ต้นน้ำ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
49 10 6 10 4 10 4 10 2 10 5 10 5 10 7 10 8 10 5 10 3
71042 พิมพ์ฟ้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
49 10 2 10 5 10 7 - 9 - 10 10 6 10 4 - 6 - - - -
71049 ปาย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
41 10 1 10 5 10 3 10 3 10 5 10 3 10 6 - 6 10 6 10 3
71032 ข้างฟ่าง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
41 10 4 10 6 10 7 10 5 - 5 10 0 10 5 10 1 10 3 10 5
71056 สตางค์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
40 10 2 10 2 10 6 10 4 10 5 10 3 10 5 10 3 10 6 10 4
71055 แน็ค (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 6 9 2 10 2 10 2 10 5 10 4 10 6 10 6 - - 10 5
71058 เอิร์น (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
33 10 2 10 4 10 6 10 4 10 1 10 0 10 4 10 6 10 4 10 2
71027 ขนม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
33 10 1 10 5 10 2 10 3 10 5 10 1 10 6 10 2 10 5 10 3
71013 ติวเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
33 10 2 10 4 10 2 10 3 - 1 - 3 - 9 - 5 10 4 - -
71063 เบล (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
31 10 0 10 4 10 4 10 2 10 2 10 1 10 5 10 5 10 4 10 4
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
31 10 0 10 5 8 7 10 3 10 2 8 3 10 6 10 1 10 3 10 1
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
31 10 1 10 4 9 2 8 1 7 3 10 3 10 4 10 2 10 7 10 4
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
30 10 1 7 7 - - 10 3 10 5 10 4 10 3 10 2 10 5 - -
71062 มิ้นท์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 0 10 3 10 3 10 6 10 3 10 3 10 3 10 0 10 4 10 2
71053 ข้าวหอม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
11 10 0 10 2 10 0 10 0 10 1 10 0 10 2 10 2 10 2 10 2
71071 ชิชิ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
10 - - 10 2 10 0 10 1 10 2 10 0 10 2 10 0 10 1 10 2