ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71070 ภูมิมี่ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
88 10 8 10 7 7 6 10 7 10 7 10 6 6 8 10 9 10 3 10 8 4 8 10 9 10 2
71042 พิมพ์ฟ้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
84 10 2 10 5 10 7 - 9 - 10 10 6 10 4 - 6 - 10 - 10 8 4 8 7 10 4
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
73 10 7 10 3 10 6 10 7 10 7 10 3 10 5 10 10 10 8 10 4 10 5 10 8 6 0
71069 แอนฟิลด์ (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
71 10 9 10 6 9 3 10 7 10 5 10 5 8 5 10 7 10 6 10 4 10 4 10 8 6 2
71034 มิกิ (ป.4)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
65 10 5 10 6 10 5 10 4 10 8 10 4 10 6 10 2 10 7 10 4 10 4 10 5 - 5
71051 อาร์มี่ (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
63 10 3 10 8 10 6 10 5 - - 10 5 - 6 10 5 10 6 10 6 10 2 6 8 6 3
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
63 10 6 10 6 10 7 10 6 10 4 10 6 10 5 10 2 10 5 10 5 10 4 8 4 10 3
71023 ต้นซุง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
60 10 3 10 4 10 6 10 4 10 7 10 4 10 7 - 6 10 5 10 4 10 4 10 6 6 0
71064 ต้นน้ำ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
58 10 6 10 4 10 4 10 2 10 5 10 5 10 7 10 8 10 5 10 3 10 2 10 4 10 3
71055 แน็ค (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
53 10 6 9 2 10 2 10 2 10 5 10 4 10 6 10 6 - - 10 5 10 7 10 8 6 0
71032 ข้างฟ่าง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
53 10 4 10 6 10 7 10 5 - 5 10 0 10 5 10 1 10 3 10 5 10 4 8 5 10 3
71056 สตางค์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
47 10 2 10 2 10 6 10 4 10 5 10 3 10 5 10 3 10 6 10 4 - - 6 5 10 2
71049 ปาย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 1 10 5 10 3 10 3 10 5 10 3 10 6 - 6 10 6 10 3 10 4 - - 6 1
71027 ขนม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
44 10 1 10 5 10 2 10 3 10 5 10 1 10 6 10 2 10 5 10 3 10 3 10 8 6 0
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
43 10 1 7 7 - - 10 3 10 5 10 4 10 3 10 2 10 5 - - 10 3 6 8 6 2
71063 เบล (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
41 10 0 10 4 10 4 10 2 10 2 10 1 10 5 10 5 10 4 10 4 10 4 10 6 10 0
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
41 10 1 10 4 9 2 8 1 7 3 10 3 10 4 10 2 10 7 10 4 10 4 6 6 6 0
71058 เอิร์น (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
40 10 2 10 4 10 6 10 4 10 1 10 0 10 4 10 6 10 4 10 2 10 3 6 4 10 0
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
40 10 0 10 5 8 7 10 3 10 2 8 3 10 6 10 1 10 3 10 1 5 3 10 4 10 2
71013 ติวเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
35 10 2 10 4 10 2 10 3 - 1 - 3 - 9 - 5 10 4 - - - - 10 2 - -
71062 มิ้นท์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
34 10 0 10 3 10 3 10 6 10 3 10 3 10 3 10 0 10 4 10 2 10 3 10 2 4 2
71071 ชิชิ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
17 - - 10 2 10 0 10 1 10 2 10 0 10 2 10 0 10 1 10 2 - - 6 2 6 5
71053 ข้าวหอม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 0 10 2 10 0 10 0 10 1 10 0 10 2 10 2 10 2 10 2 10 3 6 0 6 0