ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
63 10 6 10 5 10 7 10 9 10 4 10 6 10 5 10 5 10 8 10 8
71064 ต้นน้ำ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
61 10 10 10 6 - - 10 8 8 4 10 8 10 4 10 8 10 5 10 8
71070 ภูมิมี่ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
59 10 8 10 2 10 8 10 10 8 3 10 10 8 4 10 6 10 2 10 6
71069 แอนฟิลด์ (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
52 10 10 10 4 10 5 10 0 10 1 8 8 10 4 10 6 10 8 10 6
71058 เอิร์น (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
50 10 8 10 4 10 3 10 6 10 5 10 6 10 5 10 4 10 5 6 4
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
41 10 6 10 0 10 5 10 4 10 4 10 6 10 4 10 2 10 4 10 6
71063 เบล (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
39 10 10 10 0 10 5 10 2 10 4 10 6 10 3 10 3 10 4 10 2
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 10 10 2 10 5 8 4 8 6 10 7 7 2 7 2 8 0 10 0
71013 ติวเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 8 8 2 10 5 - 4 - 4 - 6 - 3 - 6 - - - -
71071 ชิชิ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
35 - - 8 0 10 3 10 4 8 8 10 8 8 4 7 4 10 4 6 0
71034 มิกิ (ป.4)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
31 10 8 10 2 10 3 10 8 10 2 10 6 10 2 10 0 10 0 10 0
71042 พิมพ์ฟ้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
30 10 8 10 0 10 4 10 2 - 10 8 5 10 1 - - - - - -
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
30 10 7 10 0 10 5 8 3 8 4 8 8 5 1 7 2 10 0 6 0
71025 ปัณปัณ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
28 10 8 8 0 10 5 8 2 8 0 10 8 - - 7 0 10 1 6 4
71072 ริน (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 6 10 4 10 4 8 0 10 4 8 6 7 0 10 0 10 2 6 0
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
26 10 10 8 2 - - 10 6 - - 10 0 10 2 10 4 10 2 - -
71051 อาร์มี่ (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
20 10 7 10 0 10 3 10 0 - - 8 3 - 5 10 0 10 2 6 0
71054 เบนเท็น (ป.4)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
19 10 4 10 2 10 0 4 4 8 5 10 2 10 0 10 2 10 0 10 0