ห้องเรียน - ภาษาไทย
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71058 เอิร์น (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
30 10 10 10 10 10 10
71044 ปุญ (ป.4)
โรงเรียนแสงโสม
30 10 10 10 10 10 10
71008 ญาญ่า (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
30 10 10 10 10 10 10
71063 เบล (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
28 10 8 10 10 10 10
71056 สตางค์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
28 10 8 10 10 10 10
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 8 10 10 10 10
71041 แจน (ป.4)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
28 10 10 10 8 10 10
71032 ข้างฟ่าง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
28 10 10 10 10 10 8
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
28 10 10 10 10 10 8
71017 อันดา (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
26 - 6 10 10 10 10
71049 ปาย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 8 10 8 10 10
71043 เซลิน (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
26 10 8 10 8 10 10
71027 ขนม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 10 10 10 10 6
71025 ปัณปัณ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
26 10 10 10 8 10 8
71061 ใบเฟิร์น (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 10 6 10 8 10 10
71019 อองซาน (ป.4)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
24 10 6 10 10 10 8
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
22 10 2 10 10 10 10
71052 ไบรท์ (ป.4)
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
20 10 6 10 6 10 8
71071 ชิชิ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
18 - - 10 10 10 8
71053 ข้าวหอม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
18 10 8 10 10 - -
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
18 10 8 10 10 - -
71031 ซาน (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
18 10 4 10 10 10 4
71026 ลินลี่ (ป.4)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
18 10 4 10 6 10 8
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
18 10 8 10 6 10 4
71042 พิมพ์ฟ้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 10 8 10 8 - -
71029 ไทเกอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 10 2 10 8 10 6