ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71028 บูม (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
30 9 10 10 10 10 10
71058 เอิร์น (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
28 10 10 10 8 8 10
71017 อันดา (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
24 - 10 8 6 10 8
71063 เบล (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
24 10 6 10 8 10 10
71044 ปุญ (ป.4)
โรงเรียนแสงโสม
24 9 8 10 6 8 10
71025 ปัณปัณ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
24 10 10 8 4 8 10
71040 แบ่งปัน (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
23 10 6 10 8 10 9
71032 ข้างฟ่าง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
23 9 10 10 6 10 7
71075 พรีม (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
22 10 10 8 4 10 8
71056 สตางค์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
22 10 8 10 6 8 8
71041 แจน (ป.4)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
22 10 10 10 6 10 6
71052 ไบรท์ (ป.4)
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
21 10 10 6 1 10 10
71043 เซลิน (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
21 9 10 10 6 10 5
71049 ปาย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 9 10 10 4 10 6
71019 อองซาน (ป.4)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
18 10 6 8 2 10 10
71008 ญาญ่า (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
18 10 10 8 2 10 6
71048 โตโน่ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 9 2 8 6 8 8
71026 ลินลี่ (ป.4)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
16 9 6 10 2 10 8
71074 เตเต้ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
15 10 9 8 6 - -
71031 ซาน (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
15 10 7 10 4 10 4
71029 ไทเกอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
15 10 6 10 2 10 7
71071 ชิชิ (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
14 - - 8 4 8 10
71061 ใบเฟิร์น (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 9 4 10 0 8 10
71053 ข้าวหอม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 8 10 6 - -
71042 พิมพ์ฟ้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 10 8 4 - -
71037 นึ๋ง (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
14 10 8 10 6 - -
71024 แตงโม (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
11 10 10 6 0 8 1
71027 ขนม (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
7 6 2 8 2 10 3