ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71069 แอนฟิลด์ (ป.4)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
91 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 9 10 8
71070 ภูมิมี่ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
87 10 10 10 9 10 10 8 10 10 10 10 8 6 2 10 10 6 10 6 8
71064 ต้นน้ำ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
85 10 8 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 10 6 10 10 10 4 10 10
71050 อาร์ต (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
82 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 8 10 7 10 10
71034 มิกิ (ป.4)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
82 10 10 10 6 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 6 10 10 6 8
71007 พริกไทย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
80 10 10 10 8 10 10 8 6 8 10 10 10 8 4 10 8 10 6 6 8
71068 ต้นกล้า (ป.4)
โรงเรียนเปรมฤทัย
73 10 8 10 8 10 10 10 7 10 10 10 8 10 0 10 6 10 8 10 8
71039 ไนน์ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
71 10 5 - 10 8 10 10 6 10 10 10 10 10 4 10 8 6 4 6 4
71038 บัว (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
70 10 10 10 2 10 10 10 4 10 6 10 8 10 8 10 8 6 6 10 8
71023 ต้นซุง (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
68 10 7 10 8 10 10 10 6 10 6 10 8 10 6 10 8 6 1 10 8
71013 ติวเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
68 10 8 10 6 10 10 10 4 10 8 - 10 - 8 - 6 6 2 6 6
71047 ได๋ได๋ (ป.4)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
67 10 9 10 4 10 6 10 4 10 10 10 8 10 6 10 8 10 2 10 10
71059 พิชชี่ (ป.4)
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
65 10 6 10 9 10 10 10 6 10 10 10 10 8 6 10 2 10 2 10 4
71057 ข้าวหอม (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
65 10 8 8 6 10 8 8 10 10 6 10 8 10 2 10 10 6 3 10 4
71035 ครีม (ป.4)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
64 10 7 10 6 10 8 10 1 10 10 10 10 10 6 10 6 10 4 10 6
71051 อาร์มี่ (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
59 10 6 10 8 10 5 10 6 8 10 10 8 - 8 8 4 6 4 6 0
71004 หลิน (ป.4)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
55 10 10 10 8 8 6 8 1 8 4 10 10 10 6 8 4 - - 4 6
71062 มิ้นท์ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
51 10 6 10 7 10 5 10 2 10 4 10 8 8 8 10 4 10 3 10 4
71054 เบนเท็น (ป.4)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
47 10 6 10 8 10 8 8 4 8 2 10 6 8 0 10 6 6 3 6 4
71060 ขวัญ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 6 10 4 8 8 10 5 10 9 10 4 10 0 10 0 6 4 7 6
71046 เก้า (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
45 10 2 10 5 8 9 8 7 6 10 - - 8 4 10 4 6 2 7 2
71065 คุณ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
41 10 4 10 4 10 10 - - 8 8 10 4 8 0 10 4 6 1 6 6
71073 มีมี่ (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
40 10 8 10 6 10 8 8 4 8 6 10 8 - - - - 6 0 - -
71055 แน็ค (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
40 10 7 10 2 10 4 8 1 10 8 10 4 8 0 8 10 - - 6 4
71015 กัปตัน (ป.4)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
39 10 8 10 6 10 7 10 4 10 8 10 2 8 0 10 2 6 0 6 2
71030 ไม้เรียว (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
38 10 2 10 4 8 6 8 2 8 6 10 8 - - 8 4 6 2 10 4
71033 พอตเตอร์ (ป.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
37 10 7 10 2 10 8 8 4 8 4 10 6 8 2 10 2 6 0 6 2
71045 เปียโซ (ป.4)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
36 10 4 10 4 10 8 10 2 - - 10 6 8 2 10 4 6 2 6 4
71002 แพรวา (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
36 10 10 10 6 10 2 - - - - 10 10 8 4 8 2 - - 6 2
71072 ริน (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
35 10 2 8 4 8 6 8 6 6 4 10 8 5 0 - - 6 1 7 4