ห้องเรียน - ภาษาไทย
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
72025 มายเดียร์ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
30 10 10 10 10 10 10
72039 ต้นน้ำ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 10 10 10 10 8
72038 ธาม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
28 10 10 10 10 10 8
72033 อันดา (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
28 10 10 10 10 10 8
72031 ม่อน (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
28 10 10 10 10 10 8
72029 เเวนด้า (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
28 10 10 10 10 10 8
72012 พลอย (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 10 10 10 10 8
72002 ดรีม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
28 10 10 10 10 10 8
72044 โฟวิล (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 8 10 8 10 10
72040 ออโต้ (ป.3)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
26 10 10 10 8 10 8
72042 เตชิ (ป.3)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
24 10 10 10 4 10 10
72021 พอร์ช (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
24 10 10 10 6 10 8
72043 เอิร์น (ป.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
23 10 10 10 8 10 5
72028 โฟตอน (ป.3)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
22 10 10 10 4 10 8
72013 เกรฟ (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
22 10 10 10 4 10 8
72034 ดาต้า (ป.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
20 10 10 10 10 - -
72037 คิวท์ (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
17 10 8 10 4 10 5
72027 มุก (ป.3)
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
16 10 4 10 4 10 8
72036 เครท (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
11 10 8 10 0 10 3