ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
72012 พลอย (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 9 10 9 10 10
72033 อันดา (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
27 10 10 10 8 10 9
72032 นิด้า (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
26 10 10 10 7 10 9
72025 มายเดียร์ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 9 10 6 10 8
72017 พอร์ช (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
23 10 7 10 8 10 8
72013 เกรฟ (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
23 10 10 10 5 10 8
72039 ต้นน้ำ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
21 10 10 10 5 10 6
72043 เอิร์น (ป.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
20 10 9 10 6 10 5
72035 ท๊อฟฟี่ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
19 10 8 10 4 10 7
72004 ปุ๋ม (ป.3)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
19 10 8 10 5 10 6
72028 โฟตอน (ป.3)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 10 9 10 3 10 5
72026 จัมพ์ (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
16 10 4 10 5 10 7
72044 โฟวิล (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 10 5 10 4 10 7
72031 ม่อน (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
16 10 7 10 3 10 6
72029 เเวนด้า (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
15 10 10 10 3 10 2
72021 พอร์ช (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
15 10 8 10 4 10 3
72002 ดรีม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
15 10 10 10 3 10 2
72034 ดาต้า (ป.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
14 10 10 10 4 - -
72042 เตชิ (ป.3)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
13 10 10 10 1 10 2
72038 ธาม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
12 10 6 10 2 10 4
72027 มุก (ป.3)
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
11 10 7 10 2 10 2
72036 เครท (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
10 10 5 10 1 10 4
72037 คิวท์ (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
8 10 4 10 2 10 2