ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
72028 โฟตอน (ป.3)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
27 10 9 10 8 10 10
72041 ปราชญ์ (ป.3)
โรงเรียนประชานิเวศน์
26 10 10 10 6 9 10
72039 ต้นน้ำ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 10 10 10 6 10 10
72031 ม่อน (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
26 10 10 10 6 8 10
72025 มายเดียร์ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
25 10 7 8 8 10 10
72032 นิด้า (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
24 10 8 10 6 10 10
72030 พูน (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
24 10 8 10 8 8 8
72013 เกรฟ (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
24 10 10 10 6 10 8
72002 ดรีม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
23 10 10 10 5 10 8
72044 โฟวิล (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 8 10 6 10 8
72029 เเวนด้า (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
22 10 6 8 6 8 10
72012 พลอย (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 10 10 6 10 6
72035 ท๊อฟฟี่ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 10 6 8 4 10 10
72038 ธาม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
20 10 6 8 8 10 6
72017 พอร์ช (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
20 10 6 10 8 10 6
72004 ปุ๋ม (ป.3)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
20 10 6 8 6 10 8
72033 อันดา (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
19 10 9 10 6 10 4
72043 เอิร์น (ป.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
18 10 10 10 6 10 2
72042 เตชิ (ป.3)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
18 8 8 0 6 0 4
72019 ฌอน (ป.3)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
18 10 8 8 6 10 4
72026 จัมพ์ (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
17 7 8 7 5 0 4
72021 พอร์ช (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
16 10 8 10 6 10 2
72037 คิวท์ (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
14 10 8 10 2 9 4
72034 ดาต้า (ป.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
14 10 8 8 6 - -
72027 มุก (ป.3)
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
11 10 5 10 4 10 2
72040 ออโต้ (ป.3)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
9 10 5 8 4 - -
72036 เครท (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
6 10 2 10 2 9 2