ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
73007 อาร์มี (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
118 10 10 10 9 7 10 8 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 6 10 10 10 9 10 8
73002 ภัทร (ป.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
117 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 7 - 10 10 9 10 6
73005 เเต๊งค์ (ป.2)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
106 10 9 10 10 10 8 10 6 10 6 10 8 10 9 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6
73014 อิคคิว (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
105 10 9 10 10 10 9 10 6 10 8 10 9 10 8 10 10 10 8 10 6 10 9 10 7 10 6
73009 พีค (ป.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
103 10 8 - - 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 6
73013 อิกคิว (ป.2)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
99 10 7 10 6 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 10 6 10 8 10 7 10 4
73012 ไนน์ (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
94 10 6 10 9 10 7 8 3 10 6 10 8 10 6.5 10 8 10 6 9 10 10 10 10 7 10 8
73011 ไอริส (ป.2)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
92 10 7 10 10 10 10 10 6 10 6 10 9 10 9 10 10 - - - - 10 10 10 7 10 8
73010 ออก้า (ป.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
88 10 7 10 6 10 8 10 7 10 6 10 10 10 4 10 9 10 6 10 7 10 7 10 5 10 6
73008 ปั๊บ (ป.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
68 10 5 10 6 10 6 10 2 10 6 10 6 10 6 - - 10 3 10 9 10 7 10 4 10 8
73003 โปรเเกรม (ป.2)
โรงเรียนพิชญศึกษา
64 10 5 10 2 8 4 10 5 10 10 10 6 10 3 10 5 10 7 10 6 10 1 - - 10 10
73015 กัปตัน (ป.2)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
56 10 3 10 9 10 3 10 4 10 4 10 5 10 5.5 10 7 10 5 9 3 10 3 10 5 10 0
73006 ทิม (ป.2)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -