ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
73007 อาร์มี (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
109 10 8 5 10 10 0 6 10 8 10 8 9 10 10 8 9 8 8 10 8 9 10 10 10 8 7
73013 อิกคิว (ป.2)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
104 10 10 10 8 10 0 10 10 8 6 10 10 8 10 10 10 10 8 10 4 10 10 6 10 10 8
73009 พีค (ป.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
104 10 9 - - 8 6 10 8 10 10 10 9 10 10 10 9 10 8 6 10 10 10 10 9 10 6
73005 เเต๊งค์ (ป.2)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
93 10 6 10 8 10 2 8 10 10 4 10 7 10 9 10 9 10 7 4 4 10 10 10 9 10 8
73002 ภัทร (ป.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
92 10 8 10 8 8 2 10 8 10 6 9 7 10 10 10 10 8 4 9 4 - 10 10 8 10 7
73012 ไนน์ (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
89 10 10 5 8 10 2 6 10 8 3 6 7 8 9 10 6 8 8 8 4 10 10 10 9 5 3
73014 อิคคิว (ป.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
88 10 8 10 8 10 2 10 10 10 10 10 4 10 9 10 1 10 4 10 6 10 10 10 10 7 6
73011 ไอริส (ป.2)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
84 10 8 10 10 10 3 8 10 10 0 10 9 8 9 10 9 - - - - 10 10 10 9 10 7
73010 ออก้า (ป.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
77 10 8 10 10 8 2 10 8 10 2 10 5 10 10 10 9 10 0 10 4 10 6 6 8 4 5
73008 ปั๊บ (ป.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
76 8 10 10 10 6 0 8 6 10 8 10 5 8 8 - - 10 0 6 4 10 10 6 7 8 8
73015 กัปตัน (ป.2)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
47 10 10 10 8 8 0 10 4 5 2 10 0 8 0 10 1 10 2 0 2 10 10 6 5 10 3
73003 โปรเเกรม (ป.2)
โรงเรียนพิชญศึกษา
44 10 6 10 6 9 0 10 2 10 0 10 5 8 8 10 1 7 0 10 4 10 10 - - 8 2
73006 ทิม (ป.2)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -