ห้องเรียน - วิทย์ (เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์)
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 8.2

รหัส นักเรียน รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7 8.1 8.2 9
คะเเนน 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 50 10 21 10 20 10 20 10 60
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
245 8 19 8 19 10 9 10 12 8 10 35 12 15 18 52
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
235 8 14 8 20 10 10 13 7 9 32 17 19 18 50
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
231 2 19 7 20 10 7 6 10 8 10 35 15 15 18 49
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
223 10 19 5 20 10 8 8 9 7 9 32 14 15 15 42
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
209 8 18 5 16 10 8 9 13 8 10 19 11 15 18 41
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
199 8 18 7 20 10 8 7 8 4 7 23 12 17 15 35
66120 ไผ่หลิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
196 8 19 3 20 10 5 6 11 9 9 23 14 4 16 39
66117 นะโม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
195 6 18 8 18 8 8 6 3 6 10 27 9 15 14 39
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
194 8 19 7 - 10 6 8 13 6 8 23 11 14 19 42
66109 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
194 4 18 7 17 10 6 2 2 8 7 29 13 18 17 36
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
194 4 19 8 18 7 8 10 6 10 27 11 13 15 38
66111 กิม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
189 6 19 7 15 8 7 7 5 5 9 26 11 16 17 31
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
187 4 17 8 19 8 7 7 5 7 10 19 12 11 15 38
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
184 4 19 6 17 8 7 6 8 4 10 22 9 13 19 32
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
182 6 13 6 16 9 8 7 12 8 8 21 10 13 14 31
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
178 8 20 7 19 10 7 8 - - - 25 12 11 10 41
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
178 8 18 7 14 8 4 7 6 6 10 20 12 12 11 35
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
177 - - - - 10 9 7 10 8 9 30 12 17 18 47
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
175 2 20 6 17 5 5 7 6 5 9 21 15 12 17 28
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
173 6 17 6 12 10 6 8 5 5 7 22 9 17 17 26
66071 แม็กซ์ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
172 6 14 7 14 8 8 7 11 7 20 12 11 13 34
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
172 - - 5 20 9 8 6 5 5 6 21 16 16 13 42
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
170 4 15 4 17 8 7 7 7 5 10 21 11 12 16 26
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
169 - - 7 14 9 5 7 11 8 9 25 10 13 19 32
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
168 4 17 6 13 8 8 4 6 6 8 24 11 14 16 23
66103 กั๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
168 2 18 4 13 8 6 5 13 7 9 19 9 9 16 30
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
159 - - - - 7 7 9 5 10 31 13 18 20 39
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
159 6 19 6 19 6 7 - - - 19 11 16 17 33
66101 ชิลชิล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
158 - - 4 15 9 5 8 5 7 8 25 12 14 16 30
66016 นิวส์ (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
158 6 20 9 16 7 - - - - 29 - 17 18 36
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
157 6 19 6 15 8 7 6 9 7 7 22 - 11 13 21
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
155 6 18 5 15 5 6 5 6 3 9 20 9 10 11 27
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
152 4 14 6 17 10 10 - - - - 19 11 16 16 29
66015 อลัน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
150 4 16 5 8 8 6 5 3 5 7 19 10 12 13 29
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
149 4 14 4 15 7 7 2 5 5 8 18 11 16 13 20
66094 โอปอล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
140 6 13 8 13 8 7 - - - - 25 - 14 17 29
66077 ชิชา (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
139 4 16 6 15 8 8 - - - - 23 - 12 15 32
66122 อิงก์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
136 6 16 5 17 - - - - - 23 10 14 14 31
66078 เจเอ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
136 - - 3 17 7 5 - - - - 27 8 15 18 36
66116 ณิชา (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
131 2 13 6 - 4 6 6 8 4 9 14 10 7 17 25
66086 บอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
125 4 19 7 14 7 6 - - - - 18 7 6 14 23
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
118 - - 5 2 3 6 5 7 6 5 16 7 14 16 26
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
116 4 14 5 13 6 - - - 20 - 13 18 23
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
108 2 15 2 11 9 - - - - - 22 5 6 13 23
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
108 4 13 3 11 7 - - - - - 16 10 9 10 25
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
102 4 15 5 15 6 2 - - - - 25 8 - - 22
66085 พอร์ช (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
91 6 13 5 10 5 6 - - - - 18 6 - - 22
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
43 8 18 7 10 - - - - - - - - -
66079 ใบตอง (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 - - - - - - - - - -