ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 6

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
52 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
48 10 9 10 10 - 10 10 9 10 10
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
43 - 7 - 10 - 8 - 10 - 8
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
40 10 6 10 8 10 8 10 10 10 8
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
38 10 1 10 10 10 8 10 9 10 10
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
38 10 8 10 6 10 8 10 7 10 9
67112 ต้นข้าว (ชาย) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
35 10 5 10 8 10 4 10 10 10 8
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
31 10 3 10 4 10 8 - 6 10 10
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
30 10 0 10 6 10 10 10 8 10 6
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
27 10 6 10 4 10 6 10 6 10 5
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
25 10 1 10 2 10 6 10 9 10 7
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
24 10 1 10 10 10 2 10 6 10 5
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 3 10 4 - 6 10 5 10 5
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 2 10 6 - 6 10 6 10 2
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 1 10 8 10 0 - 7 10 6
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22 10 5 10 4 10 4 10 5 10 4
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
22 10 0 10 8 - - 10 8 10 6
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 0 10 4 10 2 10 9 10 6
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 0 10 4 10 5 10 6 10 5
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
19 10 2 - - 10 4 10 9 10 4
67155 เบ็นซ์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 0 10 6 9 0 10 7 10 5
67131 บัว (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
18 10 0 10 6 10 6 10 4 10 2
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
18 - - 10 6 10 3 10 3 10 6
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
17 10 2 10 8 10 2 10 5 10 0
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
17 10 0 10 4 10 2 10 8 10 3
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 - - 10 4 10 2 10 6 10 3
67011 โฟร์โมสต์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
15 10 0 10 6 10 2 10 4 10 3
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
14 10 4 10 4 - - 10 4 10 2
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 0 10 2 10 4 10 5 10 2
67157 หมิง หมิง (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
12 10 0 10 0 10 2 10 5 10 5
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
12 10 4 10 0 5 4 10 4 - -
67087 จะจ๋า (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
12 10 2 10 2 10 3 10 4 10 1
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
12 - - 10 0 10 2 10 5 10 5
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
11 10 0 10 6 10 0 10 3 10 2
67096 เกรฟ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
10 10 0 10 2 10 2 10 3 10 3
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
10 10 3 10 0 10 0 10 5 10 2
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
9 10 0 10 0 10 0 10 6 10 3
67128 เบลล์ (ม.2)
โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์
9 - - 10 0 10 4 10 5 - -
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
9 10 0 10 0 7 2 10 4 10 3
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
9 10 0 10 0 10 0 10 7 10 2
67036 เจมส์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
9 10 0 10 0 10 2 10 4 10 3
67060 มัดหวาย (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
8 10 0 10 0 9 4 10 1 10 3
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 - - 10 2 - - 10 4 10 2
67130 กฤต (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6 10 0 10 0 10 0 10 2 10 4
67124 พลอย (พิช) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
4 10 2 10 0 5 0 10 2 10 0
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
4 10 0 10 0 6 2 10 2 - -
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0