ห้องเรียน - วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 7

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8
คะเเนน 10 10 10 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
65 10 10 10 29 10 10 10 10 10 8 10 8 10
69016 เพียง (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
57 10 10 10 25 10 10 10 6 10 8 7 8 10
69107 ต้นหลิว (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
55 10 10 10 27 10 10 10 4 10 6 10 8 10
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
54 10 9 10 24 7 10 7 4 10 8 7 9 10
69137 เพิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
53 10 7 10 27 10 10 10 7 10 4 7 8 10
69119 เบนซ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
52 10 6 10 29 - - 10 3 10 8 10 6 10
69144 ไหม (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
51 10 8 10 25 10 10 10 0 10 8 10 10 10
69093 ชวิน (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
50 10 4 10 28 10 8 10 6 10 6 7 6 10
69140 มีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
48 10 8 10 21 - - 10 2 10 10 10 7 10
69026 โชกุน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
46 10 8 10 20 10 10 10 2 10 6 7 10 10
69143 ใบเฟิร์น (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
46 10 9 10 18 10 10 10 3 10 6 10 10 10
69139 ปลื้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
45 10 6 10 26 - - 10 0 10 5 10 8 10
69114 หทัย (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
44 10 9 10 20 10 10 10 1 10 7 10 7 10
69136 พอ (ป.6)
โรงเรียนราชินี
43 10 6 10 19 10 10 10 2 10 8 10 8 10
69123 เอิญ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
43 10 9 10 21 10 10 10 4 10 4 4 5 10
69111 โรส (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
43 10 4 10 16 10 10 10 5 10 9 10 9 10
69157 ลูกพีช (ป.6)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
42 8 4 10 16 10 10 10 6 10 6 10 10 10
69163 ปาล์ม (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
41 10 6 10 18 10 10 10 2 10 7 7 8 2
69158 เดต้า (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
41 10 5 10 19 - - 7 2 10 7 8 8 10
69043 โชแปงค์ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
41 10 2 10 28 10 8 7 0 10 1 4 10 10
69146 กุนซือ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
40 10 5 10 17 10 10 5 0 10 8 10 10 10
69094 กิม (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
40 - - - 25 10 10 10 5 10 5 10 5 10
69153 จินนี่ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
39 10 4 10 15 10 10 10 6 10 6 4 8 10
69138 เกรซ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
39 10 8 10 17 10 10 10 0 10 5 10 9 10
69118 เจียเจีย (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
39 10 4 10 17 10 10 10 3 10 7 10 8 10
69082 ซาโจ้ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
39 10 7 10 18 10 10 10 2 10 8 10 4 10
69152 น้ำมนต์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 5 10 16 - 8 10 6 10 8 10 3 10
69141 จ๋าจ้า (ป.6)
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
38 10 7 10 16 10 10 10 1 10 8 7 6 10
69159 เคท (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
37 10 0 10 19 10 10 10 4 10 6 7 8 10
69044 แตงกวา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
37 10 7 10 18 10 10 10 0 10 5 10 7 10
69148 แบมบู (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
36 10 4 10 16 10 10 10 0 10 8 - 8 10
69122 ไอคุณ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
35 10 5 - 18 10 10 10 0 10 8 7 4 10
69145 เซเว่น (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
34 10 3 10 19 10 10 10 3 10 4 10 5 10
69160 พีพี (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
33 10 4 10 11 10 10 10 5 10 7 10 6 10
69154 ไนซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
33 10 3 10 12 10 8 10 1 10 10 10 7 10
69147 ปอนด์ ปอนด์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
33 10 5 10 18 10 10 10 0 10 5 7 5 10
69033 ปอย (ป.6)
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
33 10 4 10 18 10 8 10 0 10 4 10 7 10
69103 ใบหยก (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
32 10 3 10 15 - 10 - - 10 6 4 8 10
69161 มินิล (ป.6)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
31 10 3 10 18 10 10 10 0 10 5 7 5 10
69028 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
30 10 1 10 17 10 8 10 0 10 4 7 8 10
69019 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
30 10 4 10 13 10 10 10 3 - - 4 10 10
69151 พัสเตอร์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 5 10 14 10 8 10 3 10 5 - - 10
69162 ยูริ (ป.6)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
27 10 2 10 15 10 8 10 1 10 4 10 5 10
69155 กัน (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
27 10 4 10 12 10 8 7 4 10 6 10 1 10
69149 เยลลี่ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
25 10 3 10 10 5 10 7 0 7 6 7 6 10
69142 ปิงปอง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
24 - - - - 10 10 10 4 10 10 10 10 10
69049 แม๊ค (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 6 3 8 12 10 4 5 0 10 1 6 6 10
69150 ไข่มุก (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
19 10 1 10 8 5 10 3 0 5 6 5 4 5
69086 หยก (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
16 10 4 - - 10 10 10 5 10 7 - - 10
69156 ไอซ์ (ศุ) (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
15 10 1 8 13 10 10 10 1 10 0 7 0 10
69116 ฟ้า (ป.6)
โรงเรียนอรรถมิตร
13 10 2 10 7 10 8 10 1 10 0 7 3 10
69108 ต้อล (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
13 10 0 10 11 10 8 4 1 8 0 1 1 10