ห้องเรียน - คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 5

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8
คะเเนน 10 12 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69050 ทันที (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
66 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10
69025 ภัทร (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
63 10 11 10 9 10 7.5 10 8 10 10 10 8 10 10
69101 พีพี (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
62 10 12 10 7 10 9.5 10 8 10 10 8 10 10 6
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
62 10 10 10 10 10 10 10 6.5 10 8 10 10 10 8
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
60 10 10 10 10 10 8 10 6 10 6 8 10 10 10
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
60 10 10 10 10 10 6 10 4.5 10 10 10 10 10 10
69099 หนุงหนิง (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
58 10 12 10 9 10 9 10 8 10 8 10 8 10 4
69091 บุ๊ค (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
57 - 10 - 9 10 6 10 8.5 10 6 8 8 10 10
69120 เอิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
56 10 12 10 6 10 6 10 8 10 8 8 6 10 10
69098 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
56 10 10 10 8 10 8 10 2 10 10 10 8 10 10
69051 กานต์ (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
56 10 12 10 8 10 4.5 10 8 10 10 10 4 10 10
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
55 10 9 10 10 10 6 10 6.5 10 6 8 10 10 8
69023 อิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
54 10 10 10 8 10 8 10 8.5 10 8 10 4 10 8
69066 ป๋องเเป้ง (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
52 10 10 10 10 10 6 10 8.5 - 10 8 8 - -
69135 ต้นไม้ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
52 10 10 10 8 10 10 10 6.5 - - 8 10 10 8
69134 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
50 10 10 10 8 10 2 10 6.5 - 8 8 6 10 10
69079 จีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
50 10 8 10 4 10 8 10 4.5 10 8 8 10 10 8
69127 เต๋าน้อย (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
49 10 10 10 10 - 7.5 10 6 10 6 8 4 - 6
69073 หว่าหวา (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
49 10 10 10 7 10 8 10 6.5 10 6 10 8 10 4
69115 โมเม (ป.6)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
48 10 10 10 8 10 6 10 6 10 4 10 6 10 8
69113 ไบร้ท (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
48 10 10 10 10 10 6 10 6.5 10 4 10 4 10 8
69096 พลอย (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
48 10 10 10 10 10 4 - - 10 8 10 8 10 8
69110 ปิคโก้ (ป.6)
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
46 10 9 10 7 10 2 10 6 10 4 10 10 10 8
69075 ไทม์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 10 10 4 10 8 10 6.5 10 6 8 6 10 6
69014 สมาร์ท (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
46 10 12 10 8 - 6 - 8 10 2 10 2 10 8
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
45 10 10 10 7 10 8 10 6.5 10 8 8 6 - -
69121 ใบตอง (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
44 - 10 - 8 10 2 10 4 10 6 10 10 10 4
69067 แพม (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
44 10 12 10 10 10 2 10 6 10 6 8 2 10 6
69004 ฟู่ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
44 10 9 10 5 10 8 10 4 10 8 8 6 10 4
69030 จ๊ะจ๋า (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
43 10 12 10 9 10 6 10 4 - - 8 6 10 6
69124 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
43 10 10 10 10 10 8 10 3.5 10 2 10 2 10 8
69102 ป่าน (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
43 10 10 10 5 10 4 10 2 10 6 10 8 10 8
69090 แอม (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
43 10 12 10 9 - 6 10 2 10 4 8 4 10 6
69078 เซน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
42 10 10 10 10 10 6 10 2 10 4 8 4 10 6
69077 ว่าน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
42 10 9 10 2 10 4 10 5.5 10 6 10 6 10 10
69074 ไอวี่ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
42 10 8 10 4 10 6 10 4 - 8 8 4 10 8
69054 การ์ฟิวส์ (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
42 10 10 10 8 10 4.5 10 6 10 2 10 6 10 6
69088 หวาย (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
41 10 9 10 9 10 5.5 10 4 10 4 8 4 10 6
69085 ข้าวฟ่าง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
41 10 9 10 4 - 10 - 10 10 0 10 0 10 8
69032 อิงค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
41 10 12 - - 10 5 10 4 10 6 10 6 10 8
69097 ไดม่อน (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
40 10 10 10 8 10 4 10 2 10 4 8 6 10 6
69089 ทาร์ซาน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
39 10 10 10 1 10 4 10 4.5 10 8 10 2 10 10
69070 ยูริน (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
38 10 10 10 10 10 4 10 6 10 2 10 2 10 4
69008 ยิม (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
38 10 11 10 7 10 4.5 10 0 10 4 10 8 10 4
69055 อิ่มเอม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
37 10 10 10 3 10 2 10 4 10 6 10 6 10 6
69015 ปุณณ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
37 10 10 10 1 10 2 10 4 10 6 10 6 10 8
69109 มินนี่ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
36 10 9 10 8 10 7.5 10 6 10 6 - - - -
69001 นันท์ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
35 10 9 10 6 10 2 10 6 5 2 10 4 10 6
69080 เอิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
35 10 9 10 8 10 5 10 2 10 4 8 6 10 1
69126 พราว (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
32 10 9 10 4 10 1 10 2 - 6 10 6 10 4
69129 โป้งเป้ง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
30 10 9 10 3 10 0 10 2 10 4 8 4 10 8
69092 ต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
30 10 9 10 5 10 4 10 0 10 6 10 0 10 6
69100 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
30 10 8 10 5 10 4 - 2 10 4 - 4 10 3
69038 นนท์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
29 10 10 10 1 10 2 10 0 10 4 10 2 10 10
69112 เอย (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
28 10 9 10 1 10 0 10 4.5 10 2 10 8 10 4
69104 อ๋อมแอ๋ม (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
24 10 5 10 4 10 1.5 10 0 10 4 10 6 10 4
69084 อินดี้ (ป.6)
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
23 10 6 10 7 10 2 10 0 5 4 6 0 10 4
69037 ดริว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
23 10 7 10 8 10 2 10 0 - - 8 2 10 4
69095 เอเธนส์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 6 10 6 10 3 - - 10 2 8 2 - 3
69057 กะตังค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 10 6 10 7 10 1 10 0 10 4 10 2 10 2
69018 โบกี้ (ป.6)
โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
21 10 10 10 4 10 3 10 0 5 2 0 2 10 0
69011 ภูผา (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
17 10 3 10 6 10 0 - - 5 2 8 2 10 4
69039 แพรว (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
16 10 9 10 3 10 0 10 0 10 2 8 0 10 2
69059 เนเน่ (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
14 10 9 10 3 - - 10 0 - - 8 0 10 2
69106 ลูกแพร์ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
12 - - - - 10 4 10 3.5 10 4 - - 10 1
69117 ปีโป้ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
7 10 7 - - 10 0 10 0 6 0 8 0 10 0
69072 ต้นน้ำ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
0
69071 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
0