ห้องเรียน - วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 8

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
60 10 10 10 7 10 8 10 6 10 6 10 8 10 10 10 5
70104 ตฤณ (ป.5)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
58 10 9 10 6 10 8 10 4 10 8 10 7 10 8 10 8
71010 พิม (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
56 10 9 10 9 10 7 10 8 10 6 10 6 10 6 10 5
70045 จอม (ป.5)
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55 10 8 10 7 8 6 3 5 10 8 10 5 10 9 7 7
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
49 - - 10 9 10 7 8 6 10 8 8 7 10 7 10 5
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
49 10 9 10 7 10 8 10 8 10 6 8 3 10 6 10 2
70088 ลีโอ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
47 10 5 10 7 0 0 10 7 10 7 10 5 10 10 6 6
70102 เกรซ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
46 10 5 10 2 10 8 10 6 10 9 10 8 10 2 10 6
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
44 10 5 10 6 10 6 10 6 10 7 10 5 10 6 10 3
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
43 10 5 10 6 10 6 5 5 8 7 8 5 10 4 5 5
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
43 - - 10 6 10 6 10 6 10 9 10 5 10 6 10 5
70103 แพรวา (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
42 10 7 10 4 10 5 10 6 10 6 10 8 10 4 10 2
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
41 - 10 - 9 10 2 10 4 10 6 10 3 10 3 10 4
70029 นาย (ป.5)
โรงเรียนบ้านพลอย
41 10 5 10 5 10 5 10 4 10 4 10 6 10 6 9 6
70084 หมวย (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
39 10 9 10 4 10 1 10 6 10 6 10 3 10 6 10 4
70053 จิ๊น (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
37 10 5 10 6 10 4 10 5 10 5 10 4 10 4 10 4
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
36 10 9 10 4 10 3 10 1 10 6 - - 10 8 10 5
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
35 10 5 10 3 10 7 10 2 10 6 10 4 10 6 10 2
70052 อลิซ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
33 10 5 10 5 10 2 10 5 9 4 10 3 10 6 10 3
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
33 10 6 10 4 10 2 6 5 10 4 10 3 10 5 10 4
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
32 10 6 10 6 10 4 10 0 9 6 10 1 10 8 4 1
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
31 10 6 10 3 10 4 10 3 8 4 8 3 10 4 10 4
70091 หวานหวาน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
31 10 2 10 4 10 4 10 6 10 4 10 6 10 3 10 2
70038 นาน่า (ป.5)
โรงเรียนอุดมวิทยา
29 10 6 10 2 10 2 10 4 10 3 10 8 10 0 10 4
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 5 10 4 10 4 10 5 10 5 10 2 - - 10 3
70094 เดม่อน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
28 10 0 10 4 10 3 10 3 10 4 10 6 10 6 10 2
70019 ณิชา (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
28 10 3 10 4 10 5 10 3 10 4 10 4 10 1 10 4
70090 อิง (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
27 10 3 10 3 7 5 10 3 10 5 10 5 10 0 10 3
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 10 5 10 3 10 3 9 4 10 4 - - 10 2 10 6
70074 ปราย (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
26 10 4 10 1 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 1
70062 ต๋า (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
26 10 3 10 4 10 4 10 3 10 5 10 3 - - 10 4
70101 พิมพ์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
24 10 2 10 3 - 3 10 1 10 4 10 2 10 7 10 2
70082 ปุ๊กปิ๊ก (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 10 5 - - - - 10 5 10 3 10 5 10 2 10 4
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 4 10 3 10 3 9 1 10 4 - - 10 4 10 4
70097 นพ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
21 10 1 10 4 9 5 10 0 9 2 7 0 10 7 10 2
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
21 10 4 10 3 10 3 10 4 10 3 8 2 10 2 6 0
70098 ณัฐ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
18 10 1 10 5 10 2 9 2 9 3 7 1 10 1 6 3