ห้องเรียน - ป.4 GIFTED คณิต
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 5

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
93 8 10 10 8 10 10 8 10 7 8 9 8 9 7 9 8 10 8 9 2 9 10 10 4
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
84 10 8 10 8 9 5 10 6 9 8 10 10 10 7 10 6 10 6 10 6 9 10 10 4
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
76 10 8 10 8 8 5 9 0 9 8 9 10 9 7 9 10 10 6 8 2 9 6 10 6
69022 กัสจัง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
74 10 6 10 6 10 8 10 8 8 6 10 6 10 0 10 8 10 10 10 - 9 10 10 6
69015 ปุณณ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
74 10 8 10 8 10 8 9 8 10 10 10 6 10 6 10 8 10 6 8 2 10 - 10 4
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
67 10 8 10 7 10 7 9 3 9 6 9 8 10 - 9 10 10 4 10 4 8 10 10 0
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
63 10 4 10 5 10 5 10 6 10 10 9 6 10 1 10 10 10 4 10 4 10 8 10 0
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
59 10 8 10 5 9 5 10 6 0 8 10 4 9 1 10 8 10 4 10 4 9 6 10 0
69026 โชกุน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
50 10 6 10 6 9 5 - 2 10 4 10 - 8 1 10 - 10 8 10 4 10 8 10 6
69043 โชแปงค์ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
49 10 4 10 8 - 8 9 0 9 2 10 2 8 1 9 8 10 4 10 2 9 6 10 4
69014 สมาร์ท (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
46 10 4 10 8 - - 9 6 10 2 8 2 9 4 10 4 10 8 10 0 8 8 10 0
69016 เพียง (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
38 10 8 10 8 9 8 9 2 9 2 10 2 10 - 10 - 10 - 10 2 10 4 10 2
69032 อิงค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
37 10 4 10 5 9 3 9 0 10 4 8 6 9 1 10 2 10 2 10 0 9 6 10 4
69028 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
37 10 4 10 5 10 3 10 2 10 0 9 2 10 1 10 10 10 2 10 0 10 6 10 2
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
30 10 6 - - 6 5 - 2 10 - 7 2 4 1 9 8 10 0 10 - 6 6 - -