ห้องเรียน - ป.4 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
111 8 10 10 10 8 8 9 8 10 10 5 8 10 10 7 10 9 8 10 10 7 10 10 9
69022 กัสจัง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
108 10 10 10 8 10 10 9 8 10 8 10 10 9 10 10 10 9 8 10 10 10 8 10 8
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
97 10 10 10 6 10 10 10 6 10 8 10 10 10 8 9 9 10 6 10 8 8 8 10 8
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
96 9 10 10 6 9 8 10 8 10 8 10 8 9 10 10 10 8 2 10 8 8 10 10 8
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
74 10 10 10 6 10 10 9 7 10 - 6 6 10 - 10 9 6 4 10 8 8 6 10 8
69029 ภัทร (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
72 10 6 10 8 10 8 - 8 10 4 10 0 10 6 9 7 10 8 10 6 10 6 10 5
69032 อิงค์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
67 10 10 10 6 10 8 9 4 10 0 10 10 9 4 9 8 10 2 8 4 6 4 10 7
69043 โชแปงค์ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
63 10 10 10 4 - 8 9 6 10 4 10 2 9 6 10 7 10 2 7 4 5 4 10 6
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
62 10 10 - 2 9 10 10 8 10 0 8 6 10 2 10 8 8 4 10 4 7 8 - -
69034 แทน (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
59 10 10 10 4 10 8 10 4 10 2 10 6 10 2 10 2 10 2 10 7 10 8 10 4
69014 สมาร์ท (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
57 10 8 10 4 - - 9 4 10 2 10 4 9 6 9 3 10 6 9 6 10 8 10 6
69047 ข้าวหอม (ป.6)
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
56 - 6 10 6 10 4 10 4 10 0 10 8 10 2 10 6 10 2 10 6 6 8 10 4
69045 ปูน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
56 10 10 10 2 10 10 10 4 10 0 10 8 9 4 10 8 10 0 10 - 8 6 10 4
69024 โมเมย์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
53 10 8 10 4 10 2 9 4 10 0 10 8 10 4 10 8 10 2 10 6 10 2 10 5
69018 โบกี้ (ป.6)
โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
48 7 6 10 6 8 8 9 4 10 0 7 6 9 4 10 4 10 2 5 2 10 4 10 2
69030 จ๊ะจ๋า (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
47 10 6 10 4 10 5 - - 10 0 10 4 9 4 10 6 10 - 10 4 8 6 10 8
69044 แตงกวา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
38 10 10 10 4 10 6 10 6 10 0 10 2 10 - 10 6 10 0 10 - 8 4 - -
69049 แม๊ค (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
36 10 6 10 0 10 6 9 2 10 0 10 6 10 0 10 6 7 0 10 4 6 4 10 2