ห้องเรียน - ป.3 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70020 ลาเต้ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
95 10 8 10 10 10 10 10 10 8 4 10 8 10 8 8 6 8 5 10 8 10 10 10 8
70018 โจลี่ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
93 10 10 10 10 10 8 - 8 10 4 10 6 10 7 10 9 10 6 10 7 10 10 - 8
70001 อีสเตอร์ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
92 10 10 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 8 10 10 9 4 10 8 10 6 10 6
70023 สวิส (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
88 10 10 10 8 10 6 10 6 10 8 10 10 10 5 10 10 10 5 10 6 10 6 8 8
70014 ตั้ม (ป.5)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
81 10 10 - - 10 10 10 6 9 5 8 10 10 5 10 10 10 3 10 8 10 8 10 6
70017 โอม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
73 - - 7 10 10 10 8 6 8 8 9 8 10 6 10 8 3 10 8 10 8 10 6
70009 สิงโต (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
65 10 10 9 0 9 10 9 4 10 8 10 6 10 6 10 8 3.5 10 6 10 6 10 6
70008 เพ้นท์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
58 10 10 9 6 10 8 10 6 9 10 10 6 10 - 10 10 - 10 - 10 6 10 6
70021 หมิง (ป.5)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
54 10 10 10 6 - - - - 10 6 9 6 10 4 10 5 10 5.5 10 8 10 0 8 4
71010 พิม (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
47 - 10 10 6 10 4 10 0 10 - 8 6 10 3 9 5 10 2 10 9 10 0 8 2
70003 ปั้น (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 10 10 8 - - 6 8 7 4 8 4 10 7 10 1 8 2.5 10 - 10 - 10 2
70015 พั้นซ์ (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
42 10 10 10 8 10 8 10 6 10 4 8 4 10 - 10 10 2.5 10 - 10 - - -
70019 ณิชา (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
27 - - 10 8 - - - - 10 0 9 4 10 5 10 10 0.5 10 6 10 4 8 0
70022 ปั๊ม (ป.5)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
26 10 10 10 0 - - 7 0 10 2 9 4 10 2 10 2 10 0 10 6 10 0 8 0
70016 โชกุน (ป.5)
โรงเรียนบึงเขาย้อน
25 9 8 6 6 - - 7 0 8 0 8 2 10 0 9 5 10 - 10 4 10 - 10 0
70024 ออโต้ (ป.5)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
17 8 0 - - 5 0 0 0 6 4 10 3 10 10 2 10 4 10 4 8 0