ห้องเรียน - ป.6 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67097 โมจิ (ม.1)
โรงเรียนบ้านพลอย
0
67096 เกรฟ (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
0
67086 เคน (ม.1)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
0
67068 วินเนอร์ (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
0
67061 ฝ้าย (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
0
67057 เอก (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
0
67055 ซีแชมป์ (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
0
67043 เจเกอร์ (ม.1)
โรงเรียนบ้านพลอย
0
67027 แทน (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
0