ห้องเรียน - ม.3 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12.5

รหัส นักเรียน รวม 1 2 2.1 3 3.1 4 5 5.1 6 6.1 7 8 9 10 11 12 12.5
คะเเนน 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 21 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
64025 โมกข์ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
169 10 8 - - 10 8 10 8 10 38 10 34 10 15 10 13 10 9 10 4 10 16 10 8 8
64021 มินนี่ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
148 10 6 - - - 10 7 10 35 10 32 10 15 10 14 10 10 10 6 10 15 10 8
64029 ใบเตย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
144 10 8 10 6 10 5 10 6 10 32 10 27 10 14 10 14 10 9 10 6 10 5 10 6 6
64003 พลอย (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
124 10 6 10 6 10 7 10 3 10 25 10 28 10 12 10 14 10 - 10 - 10 15 10 6.5 2
64014 รัน (ม.5)
โรงเรียนธัญบุรี
123 10 6 10 6 10 7 10 4 10 24 10 29 10 10 10 11 10 8 10 6 10 12 10 -
64019 เฟียท (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
122 - 10 6 10 8 10 7 10 31 10 30 10 11 10 15 10 - 10 - 10 5 10 9.5 0
64010 เก้า (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
121 8 8 8 8 10 6 10 5 10 22 10 28 10 13 10 13 10 - 10 - 10 6 10 8 4
64028 จินนี่ (ม.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
120 10 8 10 8 10 7 10 4 10 0 10 29 10 16 10 17 10 9 10 6 10 8 10 4 4
64048 มะปราง (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
117 10 4 10 6 10 4 10 5 10 26 10 23 10 13 10 16 10 4.5 10 4 10 8 10 4.5 0
64006 แพรว (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
116 10 6 10 10 10 6 10 6 10 25 10 18 10 13 10 12 10 - 10 - 10 12 10 6.5 2
64050 เลม่อน (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
115 10 10 10 8 10 7 10 7 10 32 10 24 10 14 10 13 10 - 10 - 10 - 10 -
64046 ยีส (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
115 10 8 10 8 10 4 10 7 10 32 10 6(10) 10 14 10 16 10 - 10 - 10 12 10 6 2
64017 ภราว (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
115 10 8 10 8 10 8 10 6 10 0 10 34 10 15 10 12 10 10 10 6 10 - 10 8
64008 ฟักทอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
114 10 8 10 6 10 7 10 4 10 30 10 10 12 10 15 10 8 10 8 10 8 10 4.5 4
64036 โชกุน (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
111 6 8 10 8 10 6 10 - 10 27 10 10 12 10 13 10 10 10 2 10 11 10 8 6
64044 พลอย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
110 10 4 10 6 10 4 10 3 10 25 10 25 10 13 10 14 10 - 10 6 10 6 10 4 0
64023 ปาล์ม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
106 10 6 10 6 10 6 8 3 10 27 10 10 14 10 10 10 7 10 4 10 7 10 10 6
64011 บอล (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
100 7 8 8 6 - 10 7 10 25 10 27 10 - 10 16 10 - 10 - 10 5 10 - 6
64053 ป๊อป (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
95 10 4 10 5 10 6 10 26 10 6(10) 10 10 10 14 10 2 10 4 10 10 10 4 4
64018 อ๋อม (ม.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
95 10 6 - - 10 7 10 4 10 17 10 19 10 10 10 11 10 7 10 4 10 5 10 5.5
64045 ยิม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
94 10 8 10 4 10 2 10 6 10 28 10 4(10) 10 9 10 15 10 - 10 - 10 10 10 6.5 2
64047 ตอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
92 10 6 10 4 10 1 10 5 10 27 10 6(10) 10 11 10 14 10 - 10 - 10 8 10 6.5 4
64034 วาคิม (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
91 8 6 10 8 10 3 10 6 10 0 10 28 10 9 10 12 10 10 10 - 10 7 10 2 0
64024 เมย์ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
89 10 6 - - 10 8 10 7 10 26 10 10 12 10 13 10 3 10 - 10 6 10 8
64041 พิงกี้ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 10 6 - - 10 7 10 4 10 22 10 10 10 10 12 10 10 10 - 10 - 10 7.5 8
64037 ครีม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 10 6 10 8 10 4 10 - 10 0 10 10 13 10 13 10 10 10 8 10 14 10 4.5 6
64049 ดอย (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
85 6 4 10 6 10 6 10 4 10 22 10 10 11 10 15 10 - 10 - 10 7 10 10
64039 หมิง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
85 10 8 10 10 10 5 10 - 10 0 10 10 13 10 13 10 10 10 8 10 16 10 - 2
64032 ฟิว (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
85 10 4 10 8 10 4 10 4 10 23 10 10 10 11 10 12 10 - 10 - 10 7 10 0.5 2
64035 ต้า (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 6 10 6 10 4 10 5 10 22 10 10 12 10 11 10 10 10 - 10 - 10 8
64002 นอร์ท (ม.5)
โรงเรียนพิชญศึกษา
82 10 4 10 8 10 5 10 7 10 0 10 24 10 15 10 - 10 - 10 6 10 6 10 7.5 0
64043 อัศมี่ (ม.5)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
78 10 8 - 6 10 6 10 - 10 - 10 9(10) 10 16 10 - 10 10 10 6 10 13 10 4.5
64031 การ์ตูน (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
75 10 4 10 6 10 3 10 5 10 16 10 13 10 12 10 10 10 - 10 - 10 4 10 2 0
64033 เฟิร์น (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
73 10 6 - - - 10 - 10 31 10 10 16 10 - 10 10 10 - 10 - 10 10
64030 หยก (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
69 10 4 10 6 10 4 10 4 10 17 10 12 10 11 10 9 10 - 10 - 10 - 10 - 2
64020 ฮิม (ม.5)
โรงเรียนธัญบุรี
63 10 6 8 2 10 5 10 2 10 0 10 17 10 9 10 12 10 - 10 - 10 8 10 2
64026 แองจี้ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
57 10 4 10 8 - 10 8 10 0 10 7(10) 10 17 10 - 10 - 10 - 10 7 10 4.5 2
64054 เนย (ม.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
56 10 10 21 10 10 10 12 8 - 10 - 10 13 10 -
64052 แสตมป์ (ม.5)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
53 8 2 10 3 10 4 10 0 10 14 10 12 10 10 10 - 10 - 10 8 10 0 0
64016 เดียว (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
33 - 8 4 - 10 - 10 0 10 10 15 10 - 10 - 10 - 10 6 10 8