ห้องเรียน - ม.3 ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
64025 โมกข์ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
70 10 6 - - 10 8 10 8 10 10 10 10 10 4 10 8 10 6 10 10
64029 ใบเตย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
68 10 4 10 8 10 8 10 6 10 8 10 8 10 8 10 10 10 - 10 8
64021 มินนี่ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
60 10 6 - - 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 8 10 6 10
64043 อัศมี่ (ม.5)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
58 10 2 - 10 - 6 - 8 10 8 10 8 10 6 10 4 10 - 10 6
64047 ตอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 10 4 10 2 10 2 10 6 10 10 - 10 10 6 10 2 10 - 10 10
64037 ครีม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 10 6 10 4 - 10 8 10 10 10 10 10 - 10 6 10 2 10 6
64028 จินนี่ (ม.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
52 10 2 10 8 10 6 10 8 - 8 10 6 10 2 10 2 10 2 10 8
64002 นอร์ท (ม.5)
โรงเรียนพิชญศึกษา
51 10 2 10 3 10 8 10 8 10 8 10 10 10 4 10 8 10 - 10
64008 ฟักทอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
50 10 6 10 6 10 4 10 6 10 6 10 6 10 6 10 4 10 - 10 6
64045 ยิม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 4 10 6 10 4 10 8 10 8 - 6 10 2 10 6 10 - 10 4
64024 เมย์ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 4 - - 10 4 10 8 10 4 10 8 10 8 10 6 10 - 10 6
64022 มิวสิค (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
48 10 8 8 6 7 0 0 8 0 4 0 2 10 4 10 8 10 6 10 2
64049 ดอย (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
44 - 8 6 7 6 10 6 8 8 10 6 10 6 10 6 10 - 10
64046 ยีส (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
42 10 6 10 2 10 8 10 6 10 4 - 6 10 2 10 2 10 - 10 6
64041 พิงกี้ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
42 10 4 - - 10 6 - 10 8 10 8 10 - 10 10 10 - 10 6
64010 เก้า (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
42 - 8 6 7 2 10 4 10 6 10 6 10 4 10 8 10 - 10 6
64048 มะปราง (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
40 10 0 10 10 10 2 10 4 10 8 10 8 10 4 10 4 10 - 10
64044 พลอย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
40 10 4 10 2 10 4 10 6 10 2 10 6 10 2 10 6 10 - 10 8
64039 หมิง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 6 10 0 - 10 8 10 10 10 8 10 - 10 10 - 10 8
64036 โชกุน (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 2 10 6 - 10 2 10 10 10 6 10 4 10 2 10 4 10 4
64019 เฟียท (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
40 - 10 4 10 4 10 8 10 8 10 10 10 6 10 10 - 10
64018 อ๋อม (ม.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
36 10 2 - - 10 4 10 6 10 10 10 4 10 4 10 2 10 - 10 4
64016 เดียว (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
36 - 10 4 - - 10 6 10 8 - - 10 4 10 6 10 8 10
64014 รัน (ม.5)
โรงเรียนธัญบุรี
32 10 4 10 4 10 4 10 2 10 2 10 6 10 2 10 10 4 10 4
64052 แสตมป์ (ม.5)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
30 4 10 4 10 6 10 4 10 2 10 6 10 2 10 2 10 - 10
64006 แพรว (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
30 10 4 10 8 10 0 10 4 10 2 - - 10 2 10 6 10 - 10 4
64053 ป๊อป (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 4 10 0 10 6 10 6 - 6 10 2 10 10 0 10 2
64035 ต้า (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 2 10 8 10 2 10 10 8 - - 10 - 10 10 - 10
64054 เนย (ม.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
14 10 6 10 2 - 10 10 10 6 10