ห้องเรียน - ม.3 ภาษาไทย
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
64028 จินนี่ (ม.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
102 - 10 10 10 - 8 - 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8
64043 อัศมี่ (ม.5)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
96 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 - 10 10 10 8
64022 มิวสิค (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
94 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 6 10 8 10 6
64029 ใบเตย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
92 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 - 10 8 10 8
64025 โมกข์ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
92 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 6
64014 รัน (ม.5)
โรงเรียนธัญบุรี
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 8 10 4 10 8
64046 ยีส (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 6 10 - 10 8 10 8
64021 มินนี่ (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
86 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 -
64010 เก้า (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
86 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 10 - 10 8 10 4
64049 ดอย (ม.5)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
84 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 6 10 6 10 2
64037 ครีม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 4
64036 โชกุน (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 8 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 6 10 6
64047 ตอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
82 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 6 10 8 10 - 10 4 10 4
64039 หมิง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - 10 8 10 8
64008 ฟักทอง (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
76 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 5 6 10 - 10 6 10 4
64019 เฟียท (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
75 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 - 10 - 10 6
64006 แพรว (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
72 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 - 10 6 10 8 10 - 10 6 10 4
64052 แสตมป์ (ม.5)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2 10 8 10 4 10 -
64048 มะปราง (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
70 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 10 8 10 - 10 - 10 -
64045 ยิม (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 - 10 6 10 6 10 - 10 4 10 6
64018 อ๋อม (ม.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
70 10 10 - 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 - 10 6 10 6
64024 เมย์ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
60 10 10 - - 10 10 10 10 10 - 10 - 10 6 10 - 10 8 10 8 10 8
64002 นอร์ท (ม.5)
โรงเรียนพิชญศึกษา
60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 8 10 2 10 - 10 - 10 -
64016 เดียว (ม.5)
โรงเรียนหอวัง
58 - 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10 8 10 8 10 6 10 6 10 -
64035 ต้า (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
56 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10 - 10 6 10 - 10 6 10 4
64054 เนย (ม.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
54 10 10 10 10 10 10 10 8 5 8 10 - 10 8 10 -
64044 พลอย (ม.5)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
52 10 10 10 10 8 10 10 10 - 10 10 10 4 10 8 10 - 10 - 10 2
64041 พิงกี้ (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 10 10 - - 10 8 - 10 10 10 10 10 - 10 6 10 - 10 4 10 4
64053 ป๊อป (ม.5)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
50 - - 10 10 10 10 10 10 10 - 10 4 10 4 10 4 10 6 10 2
64038 สายป่าน (ม.5)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
24 10 10 - - 10 8 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 6 10 -