ห้องเรียน - ม.1 สังคม
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
104 10 10 10 8 10 4 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
104 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
104 10 10 - 6 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
102 10 10 10 8 10 6 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 6 10 10 10 10
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
102 10 10 10 8 9 10 10 6 10 8 10 10 10 - 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
100 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 6 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
99 10 10 10 8 10 6 10 6 10 10 10 10 10 8 10 8 10 9 10 10 10 6 10 8
66055 แพร (ณัฐ) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
96 10 8 10 10 10 6 10 8 10 8 10 6 10 10 10 8 10 8 10 6 10 8 10 10
66033 น้ำ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
96 10 10 10 10 10 8 10 6 10 8 10 8 10 8 10 - 10 8 10 10 10 10 10 10
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
96 10 10 10 6 10 10 10 6 10 8 10 10 10 - 8 10 10 8 10 8 10 10 10 10
66061 การ์ตูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
94 10 8 - 10 10 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
94 10 8 10 6 10 4 10 8 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8
66052 อาย (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
92 10 8 10 8 10 10 - - 10 8 10 8 10 10 10 6 10 8 10 10 10 8 10 8
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
92 10 6 10 10 10 8 10 8 10 8 10 6 10 10 10 10 10 8 10 - 10 8 10 10
66065 มอส (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
90 10 8 10 8 9 4 10 8 10 8 10 - 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 10
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
90 10 8 10 8 10 10 - - 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 10 10
66035 ข้าวหอม (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
90 10 6 10 6 10 6 10 8 10 10 10 10 10 8 10 6 10 6 10 8 10 6 10 10
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
88 10 10 10 8 9 10 10 8 10 8 10 10 10 - 10 - 10 4 10 10 10 10 10 10
66005 ข้าวปาย (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 10 10 6 10 8 10 6 10 6 10 10 10 8 8 8 10 10 10 8 10 - 10 8
66044 เอเซีย (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
86 10 10 10 8 10 6 - - 10 6 10 6 10 6 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
86 10 10 10 8 9 4 10 6 10 8 10 8 10 6 7 8 10 6 9 10 10 6 10 6
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
86 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 10 10 10 6 10 -
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
86 - 10 8 10 6 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8
66049 ลูกหมี (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
84 10 6 - 9 6 10 6 10 8 10 6 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
84 10 10 10 6 10 4 10 8 10 4 10 8 10 6 10 4 10 8 10 8 10 10 10 8
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
84 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 - 10 10 10 - 10 8 10 6 10 10
66019 โมเดล (ม.3)
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
82 10 10 10 8 - 4 10 6 10 8 10 10 10 6 10 6 10 - 10 6 10 10 10 8
66057 คิม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
80 10 10 10 8 10 8 10 6 10 - 10 8 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
66054 เติมเต็ม (ม.3)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
78 10 4 10 8 10 6 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 - 10 8 10 -
66004 ปูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
78 10 6 10 8 - - 10 8 10 8 10 4 10 6 10 6 10 6 10 10 10 8 10 8
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
76 10 10 10 6 10 8 - - 10 8 10 10 10 - 10 8 10 - 10 10 10 6 10 10
66024 ต้น (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
75 10 5 10 8 - 2 10 6 10 6 10 6 10 4 7 8 10 4 9 8 10 8 10 10
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
74 10 8 10 10 9 8 - - 10 - 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 8 10 10
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 10 10 8 10 8 - - 10 - 10 - 10 6 10 10 10 6 10 10 10 8 10 8
66047 ชมพู (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
73 10 5 10 10 10 6 10 6 10 - 10 - 10 10 10 - 10 10 10 8 10 10 10 8
66043 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
72 10 8 10 6 10 4 10 8 10 10 10 8 10 8 10 2 10 4 10 6 10 0 10 8
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
72 10 8 10 6 9 4 - - 10 10 10 8 10 - 10 8 10 - 10 8 10 10 10 10
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 - 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 - 10 - 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6
66037 พี (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 10 - 10 6 - - 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 - 10 - 10 10
66028 ภูริ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
64 10 6 10 8 10 0 10 6 10 8 10 - 10 8 10 - 10 10 10 - 10 10 10 8
66027 น้ำพั้นซ์ (ม.3)
โรงเรียนราชินีบน
64 10 4 10 10 10 8 10 8 10 8 10 - 10 10 10 - 10 8 10 8 10 - 10 -
66020 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
62 10 10 10 4 10 4 10 8 10 6 10 10 10 6 10 4 10 - 10 - 10 4 10 6
66031 ติ๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
58 10 8 - 10 8 10 6 10 - 10 10 10 - 10 8 10 10 10 - 10 - 10 8
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
52 10 6 - 10 4 10 6 10 - 10 - 10 - 10 6 10 6 10 8 10 8 10 8
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17 10 9 - - - 10 8 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
66029 แบงค์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 - - - - - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -