ห้องเรียน - ป.2 ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
71007 พริกไทย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
79 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
71008 ญาญ่า (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
78 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
71011 บุญ (ป.4)
โรงเรียนอรรถมิตร
75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 10 8
71003 พลอยขวัญ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
69 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 9 10 10
71004 หลิน (ป.4)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
68 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 - 10 10 10 10 10 9 10 10
71002 แพรวา (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
68 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 - 10 9
71009 พลอย (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
65 10 10 8 10 10 10 10 10 7 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
71006 นาย (ป.4)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
62 10 10 9 - - 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 6 10 9