เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2562

ภาคการศึกษา / 2562 - เทอม2
ประถม 2
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาอังกฤษ
ประถม 3
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาไทย
BOOST วิทยาศาสตร์
BOOST ภาษาอังกฤษ
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
BOOST วิทยาศาสตร์
BOOST ภาษาไทย
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาอังกฤษ
BOOST สังคมศึกษา
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
BOOST ภาษาอังกฤษ
BOOST สังคมศึกษา
BOOST วิทยาศาสตร์
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาไทย
ประถม 4 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
BOOST ภาษาไทย
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาอังกฤษ
BOOST สังคมศึกษา
BOOST วิทยาศาสตร์
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
BOOST สังคมศึกษา
BOOST ภาษาอังกฤษ
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST ภาษาไทย
BOOST วิทยาศาสตร์
ประถม 5 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER วิทยาศาสตร์
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
EXTRA คณิตศาสตร์
EXTRA สังคมศึกษา
EXTRA ภาษาไทย
EXTRA ภาษาอังกฤษ
EXTRA วิทยาศาสตร์
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
EXTRA คณิตศาสตร์
EXTRA วิทยาศาสตร์
EXTRA ภาษาไทย
EXTRA ภาษาอังกฤษ
EXTRA สังคมศึกษา
ประถม 6 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
มัธยม 1 - BOOST
BOOST ภาษาไทย
BOOST สังคมศึกษา
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST วิทยาศาสตร์
มัธยม 1 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
มัธยม 1 - SUPREME
SUPREME คณิตศาสตร์
SUPREME วิทยาศาสตร์
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
BOOST อังกฤษ LEVEL.3
BOOST อังกฤษ LEVEL.1
BOOST อังกฤษ LEVEL.2
ม.1 เเละ ม.2 MASTER ภาษาอังกฤษ
ม.1 เเละ ม.2 SUPREME ภาษาอังกฤษ
BOOST อังกฤษ LEVEL.4
มัธยม 2 - BOOST
BOOST สังคมศึกษา
BOOST ภาษาไทย
BOOST วิทยาศาสตร์
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
มัธยม 2 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
มัธยม 2 - SUPREME
SUPREME วิทยาศาสตร์
SUPREME คณิตศาสตร์
มัธยม 3 - EXTRA
EXTRA ภาษาไทย
EXTRA คณิตศาสตร์ PART 2
EXTRA สังคมศึกษา
EXTRA ภาษาอังกฤษ
EXTRA วิทยาศาสตร์ PART 2
มัธยม 3 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
ม.6
ซื้อคอร์สไว้
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 2
256204020101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204020102 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประถม 3
256204030101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204030104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204030102 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204030103 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
256204040102 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204040104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204040101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204040103 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204040105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256204040203 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204040205 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256204040202 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204040201 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204040204 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
ประถม 4 - MASTER
256204040302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204040301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204040303 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
256204050104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204050101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204050103 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204050105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256204050102 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256204050205 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256204050203 BOOST ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204050201 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204050204 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204050202 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 - MASTER
256204050301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204050303 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204050302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
256204060101 EXTRA คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204060105 EXTRA สังคมศึกษา รายละเอียด
256204060104 EXTRA ภาษาไทย รายละเอียด
256204060103 EXTRA ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204060102 EXTRA วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256204060201 EXTRA คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204060202 EXTRA วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204060204 EXTRA ภาษาไทย รายละเอียด
256204060203 EXTRA ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204060205 EXTRA สังคมศึกษา รายละเอียด
ประถม 6 - MASTER
256204060302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204060301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204060303 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
มัธยม 1 - BOOST
256204070104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204070105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256204070102 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่อง) รายละเอียด
256204070101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204070103 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - MASTER
256204070202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204070201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - SUPREME
256204070301 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204070302 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
256204070403 BOOST อังกฤษ LEVEL.3 รายละเอียด
256204070401 BOOST อังกฤษ LEVEL.1 รายละเอียด
256204070402 BOOST อังกฤษ LEVEL.2 รายละเอียด
256204070405 ม.1 เเละ ม.2 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204070406 ม.1 เเละ ม.2 SUPREME ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204070404 BOOST อังกฤษ LEVEL.4 รายละเอียด
มัธยม 2 - BOOST
256204080105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256204080104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256204080103 BOOST วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204080101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204080102 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่อง) รายละเอียด
มัธยม 2 - MASTER
256204080201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204080202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 2 - SUPREME
256204080302 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204080301 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3 - EXTRA
256204090104 EXTRA ภาษาไทย รายละเอียด
256204090101 EXTRA คณิตศาสตร์ PART 2 รายละเอียด
256204090105 EXTRA สังคมศึกษา รายละเอียด
256204090103 EXTRA ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256204090102 EXTRA วิทยาศาสตร์ PART 2 รายละเอียด
มัธยม 3 - MASTER
256204090301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256204090302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256204090303 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ม.6
256204120101 ซื้อคอร์สไว้ รายละเอียด