เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2561

ภาคการศึกษา / 2561 - เทอมมีนาเมษา
SUMMER ป.5
ป.5 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.5 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
SUMMER ป.6 (กลุ่มวันจันทร์กับวันศุกร์)
ป.6 วิทยาศาสตร์ (กลุ่มวันจันทร์)
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 คณิตศาสตร์ (กลุ่มวันจันทร์)
ผู้สอน - พี่วิน
SUMMER ป.6 (กลุ่มวันเสาร์กับอาทิตย์)
ป.6 คณิตศาสตร์ (กลุ่มวันเสาร์)
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 วิทยาศาสตร์ (กลุ่มวันเสาร์)
ผู้สอน - พี่มิ้น
คอร์ส สามัญ2561 (โค้งสุดท้าย)
ม.1 คณิต สามัญ โค้งสุดท้าย 2561
ผู้สอน - พี่วิน
SUMMER ม.2
ม.2 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
SUMMER ม.3
ม.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 , ม.3 ห้องคัดพิเศษวิทย์
วิทยาศาสตร์ ห้องคัดพิเศษ
ผู้สอน - พี่ป๊อป
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
SUMMER ป.5
256101050102 ป.5 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256101050101 ป.5 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
SUMMER ป.6 (กลุ่มวันจันทร์กับวันศุกร์)
256101060101 ป.6 วิทยาศาสตร์ (กลุ่มวันจันทร์) พี่ป๊อป รายละเอียด
256101060102 ป.6 คณิตศาสตร์ (กลุ่มวันจันทร์) พี่วิน รายละเอียด
SUMMER ป.6 (กลุ่มวันเสาร์กับอาทิตย์)
256101060402 ป.6 คณิตศาสตร์ (กลุ่มวันเสาร์) พี่วิน รายละเอียด
256101060401 ป.6 วิทยาศาสตร์ (กลุ่มวันเสาร์) พี่มิ้น รายละเอียด
คอร์ส สามัญ2561 (โค้งสุดท้าย)
256101070101 ม.1 คณิต สามัญ โค้งสุดท้าย 2561 พี่วิน รายละเอียด
SUMMER ม.2
256101080202 ม.2 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256101080201 ม.2 คณิตศาสตร์ พี่วิน รายละเอียด
SUMMER ม.3
256101090101 ม.3 คณิตศาสตร์ พี่วิน รายละเอียด
256101090102 ม.3 วิทยาศาสตร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
ม.2 , ม.3 ห้องคัดพิเศษวิทย์
256101090301 วิทยาศาสตร์ ห้องคัดพิเศษ พี่ป๊อป รายละเอียด

ภาคการศึกษา / 2561 - เทอม 1
ประถม 1
ป.1 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
ประถม 2
ป.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
LEVEL 1
ผู้สอน - พี่แพรว
LEVEL 3
ผู้สอน - ระวิว
LEVEL 2
ผู้สอน - พี่แพรว
LEVEL 4
ผู้สอน - ระวิว
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 1
256102010301 ป.1 ภาษาอังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
ประถม 2
256102020201 ป.2 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102020202 ป.2 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
256102080301 LEVEL 1 พี่แพรว รายละเอียด
256102080303 LEVEL 3 ระวิว รายละเอียด
256102080302 LEVEL 2 พี่แพรว รายละเอียด
256102080304 LEVEL 4 ระวิว รายละเอียด