ข่าวสารของโรงเรียน

นัดเพิ่ม 14,16 มิถุนายน 2562
📣ประกาศนัดเรียนเพิ่มเติม 📣</br> </br> ม.1-2 คอร์ส Supreme วิทยาศาสตร์</br> เรียนรวมติวสอบ ijso ในวันอาทิตย์ที่ </br> 16 มิถุนายน 2562 เวลา 17.45-20.00 น.</br> </br> ม.3 คอร์สวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์</br> นัดเรียนเพิ่มวันศุกร์ที่ </br> 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-18.30 น.</br> นำหนังสือเรียนฟิสิกส์มาด้วยนะครับ</br>
นัดเพิ่ม 26 พฤษภาคม 2562
📣📣ม.3📣📣</br> </br> สำหรับนักเรียน ม.3 ที่ลงเรียนใน</br> คอร์สชีวะ เคมี ดาราศาสตร์</br> </br> "ทั้งที่ลงตอนปิดเทอมที่ผ่านมา และลงเรียนในคอร์สเปิดเทอม 1 ที่กำลังจะถึง"</br> </br> นัดเรียน เคมีเพิ่มนอกเวลา </br> ในวันเวลา ดังนี้</br> </br> 25 พฤษภาคม 2562 </br> เวลา 10.00-17.30 น.</br> </br> 26 พฤษภาคม 2562 </br> เวลา 9.00-17.30 น.</br> </br> น้อง ๆ ที่ลงเรียนsummerไปให้นำเอกสารการบ้าน ชีวะ และการบ้านดาราศาสตร์ที่เป็นชีทมา</br> </br> ปล. เคมี มีรับชีทใหม่</br> ปล. เด็กใหม่รับหนังสือเเละชีทใหม่</br>
นัดเพิ่ม ป.5
สำหรับน้องเนื้อหาไม่ตรงกับโรงเรียน</br> </br>  ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 </br> เวลา 18:30 - 20:00 เรียนเรื่องความสัใพันธ์สิ่งมีชีวิต</br> </br>  ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 </br> เวลา 18:30 - 20:00 เรียนเรื่องความสัใพันธ์สิ่งมีชีวิต</br>
นัดเพิ่ม 21,23 มิถุนายน 2562
นัดเพิ่ม 📣📣📣📣</br> </br> 👉ม.3 คอร์สวิทย์ฟิสิกส์</br> นัดเรียนเพิ่ม</br> วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 17:00-18:30 น.</br> นำหนังสือเรียนฟิสิกส์มาด้วยนะครับ</br> </br> </br> 👉ม.1 boost วิทย์ ห้อง cell </br> เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 23 จะเลิกเลท เป็น18:00 </br> เฉพาะสัปดาห์นี้</br> </br> </br> 👉ม.1-2 คอร์ส Supreme วิทย์</br> เรียนรวมติวสอบ ijso ในวันอาทิตย์ที่</br> 23 มิถุนายน เวลา 18:30-20:00 น.</br> </br>
นัดเพิ่ม 7,9 มิถุนายน 2562
📣📣ม.3📣📣</br> </br> ม.1-2 คอร์ส Supreme วิทยาศาสตร์</br> เรียนรวมติวสอบ ijso ในวันอาทิตย์ที่ </br> 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.45-20.00 น.</br> </br> ม.2 Supreme วิทยาศาสตร์ วันศุกร์ขอเลื่อน</br> เวลาเรียนทุกสัปดาห์เป็น 18.30-21.00 น. นะครับ</br> </br> ม.3 คอร์สวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นัดเรียนเพิ่มวันศุกร์ที่ </br> 7 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-18.30 น. </br> นำหนังสือเรียนฟิสิกส์มาด้วยนะครับ</br>
นัดเพิ่ม 3 มิถุนายน 2562
📌ชั้น ม.1-2 คอร์ส Supreme วิทยาศาสตร์ </br> 8.30-17.30 น. </br> เรียนเคมี ม.ปลาย บทเรียน : ปริมาณสารสัมพันธ์ กับวิทยากรรับเชิญ</br> //รับเอกสารใหม่วันเรียน</br> </br> 📌ชั้น ม.3 คอร์สชีวะ เคมี ดาราศาสตร์</br> 8.00-10.15 เรียนเคมี</br> //นำหนังสือเคมีมาด้วย</br> </br> 📌ชั้น ม.3 คอร์สฟิสิกส์</br> 10.20-12.20 น.</br> //รับหนังสือวันอาทิตย์ และนำมาเรียนในวันจันทร์ด้วย</br> </br> 📌ชั้น ม.3 Master วิทยาศาสตร์</br> 13.10-17.30 ให้เข้าเรียนรายวิชาเคมีกับวิทยากรรับเชิญพร้อมกับน้อง ๆ ม.1-2</br> //รับเอกสารใหม่วันเรียน</br></br>
ตารางเรียน
<h3>ปี2562 - เทอม 1</h3> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wvehIk.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wve3tv.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wve9oE.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveTJN.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wvewfV.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wve15Q.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveKVS.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wvecSn.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wvegig.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveiuW.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveRI2.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveQw1.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveUoy.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveqJD.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveEh9.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wveO5J.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/26/wvebVb.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/06/03/1dpOM9.jpg" /></br> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/06/23/1lQj7l.jpg" /></br>